logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXI/116/2000

w sprawie utworzenia Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach


Uchwa艂a Nr XXI/116/2000
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2000 r.


w sprawie utworzenia Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014; z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552 ) oraz art. 2 pkt. 3 i art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1

Z dniem 1 listopada 2000 r. tworzy si臋 plac贸wk臋 pracy pozaszkolnej - Powiatowy Mi臋dzyszkolny O艣rodek Sportowy z siedzib膮 w Pyrzycach jako jednostk臋 organizacyjn膮 do wykonywania zada艅 powiatu.

搂 2

Organizacj臋 i zasady funkcjonowania PMOS w Pyrzycach okre艣la statut –regulamin organizacyjny.

搂 3

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia z moc膮 od dnia 1 listopada 2000 r.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-19 08:54:53
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-19 08:54:53
Liczba wy艣wietle艅 : 2703licznik odwiedzin: 11426773