logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XL SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XL SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 6 grudnia 2017 roku godz. 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XL SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 6 grudnia 2017 roku


godz. 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XXXVIII sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja o realizacji obowi膮zku sk艂adania o艣wiadcze艅 maj膮tkowych;
. Dyskusja.

8. Uchwalenie bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2018 (proj. Nr 188);
. Opinia sta艂ych komisji Rady;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

9. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018 - 2026 (proj. Nr 189);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

10. Ocena realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Pyrzyckim w roku 2017 oraz informacja z przedsi臋wzi臋膰 sportowo - rekreacyjnych i zamierze艅 na przysz艂y rok;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze Powiatu Pyrzyckiego na 2018 rok (proj. Nr 187);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiat Pyrzycki na lata 2014 - 2020 (proj. nr 190);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2018 (proj. Nr 191);
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2018 (proj. Nr 192);
. Opinie Komisji;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci sta艂ych komisji rady;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozda艅.


16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
18. Zamkni臋cie obrad XL sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-11-22 13:30:24
Data ostatniej modyfikacji : 2017-11-22 13:30:24
Liczba wy艣wietle艅 : 860licznik odwiedzin: 12481613