logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 38/2017 z dnia 4 pa藕dziernika 2017 r.Protok贸艂 nr 38/2017
z dnia 4 pa藕dziernika 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wnioskuje si臋 o kwot臋 14 731 z艂 wynikaj膮c膮
z wydatk贸w, kt贸re nie zosta艂y przewidziane w planie. Wed艂ug opinii Skarbnika Powiatu mo偶liwe jest przeniesienie wnioskowanej kwoty z rozdzia艂u 85421. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej do poszczeg贸lnych jednostek o艣wiatowych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia pi臋ciu szk贸艂, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Pyrzycki, w szko艂y zgodne z nowym systemem o艣wiatowym, obowi膮zuj膮cym od 1 wrze艣nia 2017 r. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione projekty w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o uniewa偶nienie post臋powania o zam贸wienie publiczne prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na remont drogi powiatowej nr 1559Z 呕ab贸w-Mechowo na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 Ryszewko od km 1+220 do km 1+590 Etap 1. W wyznaczonym terminie sk艂adania ofert, tj. do dnia 2 pa藕dziernika 2017 r. do godz. 9:45, nie wp艂yn臋艂a 偶adna oferta. W takim przypadku, w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych, Zmawiaj膮cy uniewa偶nia post臋powanie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na uniewa偶nienie post臋powania w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie upowa偶nienia Starosty Pyrzyckiego do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli zwi膮zanych
z prowadzeniem post臋powa艅 o zam贸wienia publiczne. Na mocy takiego upowa偶nienia Starosta mo偶e jednoosobowo podpisywa膰 dokumenty powstaj膮ce
w trakcie post臋powania, co bardzo usprawni jego przeprowadzenie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane na najbli偶sz膮 sesj臋 Rady Powiatu Pyrzyckiego: Dzia艂alno艣膰 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
Dzia艂alno艣膰 Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych oraz informacja nt. mo偶liwo艣ci powstawania i rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych; Informacja o dzia艂aniach na rzecz kultury, ochrony zabytk贸w i opieki nad zabytkami; Informacja Zarz膮du Powiatu o dzia艂aniach zwi膮zanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego. W trakcie dyskusji Wiktor To艂oczko zaproponowa艂, aby przygotowa膰 i przedstawi膰 na sesji multimedialn膮 prezentacj臋 dzia艂a艅 oraz wydarze艅 na rzecz kultury i zwi膮zanych
z zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Zarz膮d popar艂 t臋 propozycj臋 i przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-10-26 06:59:42
Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-26 06:59:42
Liczba wy艣wietle艅 : 711licznik odwiedzin: 12482923