logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XXXVIII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 25 pa藕dziernika 2017 roku godz. 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXXVIII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 25 pa藕dziernika 2017 roku

godz. 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XXXVII sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Dzia艂alno艣膰 Krajowego O艣rodka Wsparcia Rolnictwa Oddzia艂 Terenowy w Szczecinie Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Pyrzycach;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

8. Dzia艂alno艣膰 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatu Pyrzyckiego;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.


9. Ocena przygotowa艅 do zimowego oraz letniego utrzymania dr贸g oraz sprawozdanie z przeprowadzonych prac, remont贸w i inwestycji;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

10. Informacja o dzia艂aniach na rzecz kultury, ochrony zabytk贸w i opieki nad zabytkami;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018 (proj. nr 178);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Szko艂y Podstawowej Specjalnej w Pyrzycach (proj. nr 179);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Szko艂y Policealnej dla Doros艂ych w Pyrzycach (proj. nr 180);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Szko艂y Specjalnej Przysposabiaj膮cej do Pracy w Pyrzycach (proj. nr 181);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Specjalnej w Pyrzycach (proj. nr 182);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Zasadniczej Szko艂y Zawodowej w Pyrzycach (proj. nr 183);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2018 r. (proj. nr 184);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

18. Rozpatrzenie skargi nr 12/17 z dnia 9 pa藕dziernika 2017 r.;
. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
21. Zamkni臋cie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-10-13 13:56:00
Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-13 13:56:00
Liczba wy艣wietle艅 : 803licznik odwiedzin: 12481629