logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 21 czerwca do 26 wrze艣nia 2017 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 21 czerwca do 26 wrze艣nia 2017 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 21 czerwca 2017 r.
2) 30 czerwca 2017 r.
3) 5 lipca 2017 r.
4) 12 lipca 2017 r.
5) 27 lipca 2017 r.
6) 2 sierpnia 2017 r.
7) 16 sierpnia 2017 r.
8) 30 sierpnia 2017 r.
9) 1 wrze艣nia 2017 r.
10) 6 wrze艣nia 2017 r.
11) 13 wrze艣nia 2017 r.
12) 20 wrze艣nia 2017 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie przyj臋cia rezygnacji cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie wyboru cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie okre艣lenia zada艅 na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2017 r.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017 oraz w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
- W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017-2026.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Uchwa艂膮 wprowadzono do bud偶etu powiatu dotacj臋 z Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na modernizacj臋 przyszkolnego boiska lekkoatletycznego, dotacj臋 z Gminy Warnice na przebudow臋 drogi powiatowej Koszewo-D臋bica, dotacj臋 z Gminy Pyrzyce na przebudow臋 chodnik贸w i zjazd贸w do posesji w miejscowo艣ci Nowielin, dotacj臋 dla Powiatowego Urz臋du Pracy, dotacj臋 na finansowanie rodzin zast臋pczych.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie udzielenia po偶yczki kr贸tkoterminowej z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Zarz膮d udzieli艂 po偶yczki w wysoko艣ci 500 tys. z艂. na okres do 31 pa藕dziernika 2017 r.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych
i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego. Zmiana kategorii obejmuje 42 ulice w mie艣cie Stargard. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie ustanowienia s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. S艂u偶ebno艣膰 ustanowiono na rzecz Gminy Pyrzyce, kt贸ra zamierza wybudowa膰 na nieruchomo艣ci sie膰 wodoci膮gow膮.
- W sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2017 r. w szko艂ach
i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Na ten cel przeznacza si臋 kwot臋 81 200 z艂. Ze 艣rodk贸w tych b臋d膮 dofinansowane szkolenia, seminaria oraz konferencje szkoleniowe, organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli, organizacja warsztat贸w metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, szkolenie rad pedagogicznych oraz op艂aty za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli
i op艂aty za kursy kwalifikacyjne i doskonal膮ce, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szko艂y lub plac贸wki. Maksymalna kwota dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczyciela w 2017 r. wynosi 900 z艂 za semestr nauki na studiach uzupe艂niaj膮cych magisterskich, podyplomowych, za nauk臋 na kursach kwalifikacyjnych b膮d藕
w kolegiach j臋zyk贸w obcych.
- W sprawie wyra偶enia zgody na przeprowadzenie remontu i modernizacji nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Pyrzycach przy ul. Pozna艅skiej 1. Nieruchomo艣膰 zosta艂a oddana w u偶yczenie Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Os贸b
z Niepe艂nosprawno艣ci膮 Intelektualn膮 Ko艂o w Pyrzycach. W celu dostosowania obiektu do prowadzenia przedszkola specjalnego i rehabilitacji ma艂ego dziecka Stowarzyszenie planuje prac adaptacyjnych. B臋d膮 one obejmowa艂y przesuni臋cie 艣cian, wymian臋 posadzek, wymian臋 okien oraz instalacji hydraulicznej, c.o.
i elektrycznej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2018 rok. Uchwa艂a zawiera wzory formularzy, na kt贸rych nale偶y przygotowa膰 materia艂y planistyczne i terminy sk艂adania tych materia艂贸w. Zarz膮d przyj膮艂 wska藕nik wzrostu wynagrodze艅 w wysoko艣ci 5 %. Nie b臋dzie on obowi膮zywa艂
w jednostkach, w kt贸rych p艂ace s膮 regulowane odr臋bnymi przepisami. Ponadto ustalono wska藕nik wzrostu bie偶膮cych wydatk贸w (opr贸cz maj膮tkowych) pozap艂acowych (koszt贸w) w wysoko艣ci 0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego oraz wska藕nik wzrostu wydatk贸w maj膮tkowych
w wysoko艣ci 0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego
ze 艣rodk贸w w艂asnych powiatu.
- W sprawie przyj臋cia specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego. Uchwa艂y dotyczy艂y przebudowy drogi w Ryszewku, przebudowy ul. M艂odych Technik贸w i zimowego utrzymania dr贸g w latach 2017-2020.
- W sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego. Sesja zosta艂a zwo艂ana z powodu konieczno艣ci uzupe艂nienia sk艂adu Zarz膮du, po z艂o偶eniu rezygnacji jednego z cz艂onk贸w.
- W sprawie uchylenia uchwa艂y nr 61/2017 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Powodem uchylenia tej uchwa艂y by艂o zastosowanie niew艂a艣ciwej klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Uchwa艂膮 t膮 zast膮piono uchylon膮 uchwa艂臋 nr 61/2017, przy zastosowaniu zmienionej klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Uchwa艂膮 wprowadzono do bud偶etu dotacj臋 w wysoko艣ci 17 174,49 z艂 z przeznaczeniem na zakup podr臋cznik贸w dla uczni贸w Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Uchwa艂膮 dokonano przesuni臋cia 艣rodk贸w w wysoko艣ci 240 000 z艂 w ramach dzia艂u 801 w celu zwi臋kszenia planu wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych
i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego. Kategori臋 zmieni膮 trzy drogi w gminie Miasto Stargard. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych
w celu wy艂膮czenia z u偶ytkowania na terenie powiatu gryfi艅skiego. Z u偶ytkowania zostanie wy艂膮czonych pi臋膰 odcink贸w dr贸g. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych. Kategori臋 drogi gminnej otrzyma sze艣膰 odcink贸w dr贸g w gminie Lipiany. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o dofinansowanie modernizacji rzutni do pchni臋cia kul膮
i budowy skoczni wzwy偶 na stadionie przyszkolnym Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU.
W ramach pomocy finansowej na popraw臋 infrastruktury sportowej Powiat Pyrzycki otrzyma艂 z Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na ten cel kwot臋 16 tys. z艂. Koszt modernizacji wynosi 36 tys. z艂. Inwestycja musi zosta膰 zako艅czona do ko艅ca bie偶膮cego roku
i sfinansowana w pozosta艂ej cz臋艣ci przez Powiat. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o udzielenie pe艂nomocnictwa do reprezentowania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawach modernizacji przyszkolnego boiska lekkoatletycznego. Zarz膮d udzieli艂 pe艂nomocnictwa Paw艂owi Palczy艅skiemu dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zlecenie przygotowania audytu energetycznego warsztat贸w szkolnych ZS nr 2 CKU. Audyt jest wymaganym za艂膮cznikiem do wniosku konkursowego sk艂adanego w ramach RPO na modernizacj臋 i wyposa偶enie warsztat贸w szkolnych. Warto艣膰 wniosku wynosi 2,5 miliona z艂. Koszt wykonania audytu wynosi oko艂o 3 000 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Starostwu Powiatowemu
w Pyrzycach. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 40 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU 40 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 40 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 30 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 30 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Dzia艂alno艣膰 Zespo艂u jest finansowana z bud偶etu Wojewody Zachodniopomorskiego, ale op贸藕nienia w przekazywaniu 艣rodk贸w powoduj膮 konieczno艣膰 wykorzystania 艣rodk贸w z bud偶etu Powiatu. Po wp艂yni臋ciu dotacji od wojewody 艣rodki zostan膮 zwr贸cone. Proponuje si臋 przesuni臋cie
z rezerwy kwoty 48 000 z艂, kt贸ra pozwoli na zapewnienie ci膮g艂o艣ci 艣wiadcze艅 do ko艅ca wrze艣nia bie偶膮cego roku. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na sprzeda偶 lub przekazanie innej jednostce samochodu b臋d膮cego na stanie Domu Pomocy Spo艂ecznej. Samoch贸d Volkswagen Transporter wyprodukowany w roku 1999 s艂u偶y艂 do przewozu posi艂k贸w dla mieszka艅c贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej. W bie偶膮cym roku jednostka zakupi艂a nowy samoch贸d i Volkswagen Transporter sta艂 si臋 zb臋dny. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sprzeda偶 samochodu w drodze przetargu.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wyboru najkorzystniejszej oferty na przebudow臋 drogi powiatowej nr 1583Z - przebudowa chodnik贸w i zjazd贸w do posesji na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 Nowielin. Do up艂ywu terminu sk艂adania ofert wp艂yn臋艂y dwie oferty. Zarz膮d zatwierdzi艂 wyb贸r firmy Us艂ugi Sprz臋tem Budowlanym Us艂ugi Transportowe Ksel Jan z Pyrzyc, kt贸ra otrzyma艂a wi臋ksz膮 ilo艣膰 punkt贸w.
- W sprawie wniosku o przyst膮pienie do projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zatytu艂owanego "Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego". Celem g艂贸wnym projektu jest u艂atwienie dost臋pu obywatelom, osobom niepe艂nosprawnym, przedsi臋biorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-us艂ug administracji samorz膮dowej zwi膮zanej z infrastruktur膮 informacji przestrzennej na terenie wojew贸dztwa zachodniopomorskiego, w tym unowocze艣nienie infrastruktury informatycznej poprzez zakup oprogramowania i sprz臋tu umo偶liwiaj膮cego 艣wiadczenie zaawansowanych technologicznie e-us艂ug publicznych przez jednostki samorz膮du terytorialnego na terenie wojew贸dztwa zachodniopomorskiego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyst膮pienie do projektu.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na og艂oszenie konkursu na stanowisko urz臋dnicze w Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W roku bie偶膮cym trzy osoby nabywaj膮 prawo do emerytury i planuj膮 odej艣cie
z ko艅cem roku. Na rok 2018 konieczne jest zatrudnienie nowych pracownik贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zmiany w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Wniosek dotyczy艂 zwi臋kszenia planu o kwot臋 807 500 z艂, kt贸ra zabezpieczy wydatki prognozowane do ko艅ca roku 2017. Zarz膮d zdecydowa艂 o zwi臋kszeniu dochod贸w o kwot臋 118 035 z艂, zrefundowan膮 po rozliczeniu projektu "Mobilno艣膰 drog膮 do zawodowej przysz艂o艣ci", zwi臋kszeniu przychod贸w o kwot臋 241 965 z艂
z tytu艂u wolnych 艣rodk贸w na koniec 2016 r. oraz przeniesieniu kwoty 240 000 z艂
w ramach dzia艂u 801. Brakuj膮ce do realizacji wniosku 210 000 z艂 zostanie przekazane jednostce w IV kwartale po analizie bie偶膮cych wydatk贸w.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zmiana polega na przesuni臋ciu zaoszcz臋dzonej kwoty 36 500 z艂 z rozdzia艂u 85508 搂 4010 - wynagrodzenia osobowe pracownik贸w do rozdzia艂u 85510 搂 3110 - 艣wiadczenia spo艂eczne
z przeznaczeniem na pomoc pieni臋偶n膮 na kontynuacj臋 nauki, usamodzielnienia oraz pomoc rzeczow膮 dla wychowank贸w opuszczaj膮cych plac贸wki opieku艅czo-wychowawcze. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian w cenniku us艂ug 艣wiadczonych przez Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU. Zmiany wynikaj膮 ze wzrostu cen artyku艂贸w spo偶ywczych, op艂aty za wynajem sali oraz uwzgl臋dnienia podatku VAT. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na pobieranie kaucji od wychowank贸w internatu Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU. Kaucja w wysoko艣ci 50 z艂 b臋dzie pobierana od uczni贸w na pokrycie ewentualnych szk贸d wynikaj膮cych z celowej dewastacji. Kaucja b臋dzie przechowywana na koncie depozytowym i zostanie zwr贸cona po zako艅czeniu edukacji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie wynagrodzenia zasadniczego pracownika administracyjnego w Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodku Sportowym. Obecne wynagrodzenie kszta艂tuje si臋 na poziomie p艂acy minimalnej, a planowana regulacja p艂ac nie obejmuje pracownik贸w PMOS. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o uniewa偶nienie post臋powania na przebudow臋 drogi powiatowej nr 1616Z - ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach. Na sfinansowanie przebudowy przeznaczono kwot臋 190 tys. z艂. W przetargu wp艂yn臋艂a tylko jedna oferta. Cena z艂o偶onej oferty wynosi 280 506,56 z艂. Z uwagi na fakt, 偶e cena oferty znacznie przewy偶sza zabezpieczon膮 kwot臋 i nie jest mo偶liwe jej zwi臋kszenie Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na uniewa偶nienie post臋powania.

IV. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie rozpatrzenia skargi nr 5/17 z dnia 10 maja 2017 r. na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego. Skarg臋 pozostawiono bez rozpoznania, gdy偶 skar偶膮cy wezwany do sprecyzowania zarzut贸w skargi w swoim pi艣mie uzupe艂niaj膮cym z dnia 6 czerwca 2017 r. nie usun膮艂 tych brak贸w.
- W sprawie rozpatrzenia skargi nr 6/17 z dnia 18 maja 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego. Skarga zosta艂a uznana za bezzasadn膮 i nie wymaga艂a zawiadomienia skar偶膮cego.
- W sprawie zmian bud偶etu powiatu na rok 2017. Realizacja uchwa艂y nast膮pi艂a
w momencie jej podj臋cia przez Rad臋.
- W sprawie ustalenia maksymalnej warto艣ci po偶yczek udzielanych przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w roku 2017. Zarz膮d zosta艂 upowa偶niony do udzielania po偶yczek do warto艣ci 500 tys. z艂. Po偶yczk臋 w wysoko艣ci 500 tys. z艂 udzieli艂 Szpitalowi Powiatowemu w dniu 30 czerwca 2017 r.
- W sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci na rzecz Skarbu Pa艅stwa. Wyra偶ono zgod臋 na zbycie na rzecz Skarbu Pa艅stwa, w formie darowizny, nieruchomo艣ci gruntowej, niezabudowanej po艂o偶onej w Pyrzycach przy ulicy M艂odych Technik贸w z przeznaczeniem pod budow臋 nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.
- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/31/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia. Zmiana polega艂a na uzupe艂nieniu sk艂adu rady po z艂o偶eniu rezygnacji przez El偶biet臋 Cichack膮. W jej miejsce przyj臋to Katarzyn臋 Walerowsk膮.
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2016. Rada zatwierdzi艂a sprawozdania.
- W sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego. Rada udzieli艂a Zarz膮dowi absolutorium.

V. Przyj臋to informacje:
- Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zak艂adu opieki zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Sprawozdanie z realizacji planu kontroli w I p贸艂roczu 2017 r.
- Informacja o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2017 r.
- Informacja o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsi臋wzi臋膰 za I p贸艂rocze 2017 r.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2016/2017 (bez PMOS).
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem us艂ug medycznych 艣wiadczonych na rzecz mieszka艅c贸w.
- Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Wyst膮pienia pokontrolne z kontroli wewn臋trznej w Szpitalu Powiatowym.VI. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
21-23 czerwca
- Wizyta partner贸w z Niemiec w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach i 呕abowie w ramach projektu ,,Praca z trudnym mieszka艅cem w domu pomocy spo艂ecznej".
22 czerwca
- Po偶egnanie absolwent贸w Gimnazjum Spo艂ecznego w Pyrzycach.
23 czerwca
- Uroczyste zako艅czenie roku szkolnego w Zespole Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach, Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU oraz w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
26 czerwca
- Uroczyste obchody 750. rocznicy miejscowo艣ci Wierzbno oraz 70. rocznicy OSP Wierzbno.
27 czerwca
- Zgromadzenie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w 艢widwinie.
30 czerwca
- Przekazanie, wykonanych na potrzeby realizacji zadania "Bezpieczne Wakacje", materia艂贸w edukacyjnych oraz element贸w odblaskowych, rozdysponowanych w艣r贸d mieszka艅c贸w powiatu pyrzyckiego przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach w czasie wakacyjnych spotka艅.
- Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pyrzycach.
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego w Kozielicach.
- Pyrzyckie Spotkania z Folklorem.
1 lipca
- Powiatowe Zawody Sportowo-Po偶arnicze OSP Pyrzyce.
10 lipca
- Posiedzenie Powiatowej Rady Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Pyrzycach.
11 lipca
- Przekazanie ubior贸w stra偶nikom Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej w Pyrzycach.
13 lipca
- Powo艂anie nowego Komendanta Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej
w Pyrzycach.
- Obchody 艢wi臋ta Policji w Pyrzyckim Domu Kultury.
14-16 lipca
- XII Zlot Pojazd贸w Militarnych w Lipianach.
- 26 lipca
- Wojew贸dzkie obchody 艢wi臋ta Policji w Szczecinie.
27 lipca
- Oficjalne podpisanie um贸w na realizacje projekt贸w w ramach Kontraktu Samorz膮dowego "Pyrzyce+".
30 lipca
- "Spotkanie z moj膮 poezj膮" - tw贸rczo艣膰 Krystyny Naw贸j, w Przelewicach.
2 sierpnia
- Podpisanie umowy na przebudow臋 drogi powiatowej nr 1583Z na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 Nowielin.
9 sierpnia
- Przekazanie przez Emili臋 Niemyt dyrektor ZOR ARiMR 10 zestaw贸w komputerowych do Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach.
5 sierpnia
- Gminne obchody Dnia Stra偶aka w Brzesku.
6 sierpnia
- Msza 艣w. w intencji by艂ego wojewody Piotra Jani w Szczecinie.
7 sierpnia
- Posiedzenie Konwentu W贸jt贸w i Burmistrz贸w Powiatu Pyrzyckiego.
15 sierpnia
- VI Biesiada na Rynku w Lipianach.
22 sierpnia
- Uroczyste otwarcie wyremontowanej ulicy My艣liborskiej w Lipianach.
26 sierpnia
- Do偶ynki Gminne w Kozielicach.
- Do偶ynki Gminne w Lipianach.
27 sierpnia
- Uroczysta Msza 艢w. Dzi臋kczynna za tegoroczne plony przy ko艣ciele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Pyrzycach
2 wrze艣nia
- Narodowe Czytanie "Wesela" Stanis艂awa Wyspia艅skiego pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.
- Do偶ynki Gminne w Warnicach.
4 wrze艣nia
- Uroczyste rozpocz臋cie nowego roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach, Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU oraz w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
7 wrze艣nia
- Przekazanie placu budowy na realizacj臋 dw贸ch projekt贸w inwestycyjnych przy Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
11 wrze艣nia
- Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
16 wrze艣nia
- Mistrzostwa Polski junior贸w i juniorek w sumo na hali OSiR w Pyrzycach.
22 wrze艣nia
- Festyn "Aby by艂o bezpieczniej" na parkingu przy Starostwie.
23 wrze艣nia
- Msza 艣w. dzi臋kczynna za tegoroczne plony w Bielicach.
24-25 wrze艣nia
- Szkolenie "Zarz膮dzanie dziedzictwem w gminach" w hotelu Salvador w Pyrzycach.
25 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska.
- Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia.
- Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-10-05 07:21:14
Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-05 07:21:14
Liczba wy艣wietle艅 : 702licznik odwiedzin: 11430090