logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 32/2017 z dnia 6 wrze艣nia 2017r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


PROTOK脫艁 Nr 32/2017
z dnia 6 wrze艣nia 2017r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅 na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2017r. Pani Dyrektor Barbara Sykucka wyja艣ni艂a, i偶 Zarz膮d Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych dokona艂 ponownego podzia艂u 艣rodk贸w przewidzianych dla samorz膮d贸w. Po dokonaniu weryfikacji w samorz膮dach powiatowych nast膮pi艂o zmniejszenie 艣rodk贸w przypadaj膮cych wg algorytmu jednostkom na realizacj臋 zada艅 w 2017 roku. Kwota zmniejszenia dla Powiatu Pyrzyckiego wynosi 2.479 z艂. w zwi膮zku z powy偶szym konieczny jest ponowny podzia艂 wcze艣niej zaplanowanych wydatk贸w. Proponuje si臋 wysoko艣膰 pomniejszonej przez PFRON kwoty odj膮膰 z dofinansowania zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym na podstawie odr臋bnych przepis贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za
W kolejnej cz臋艣ci Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego. Powodem zwo艂ania sesji nadzwyczajnej jest rezygnacja Mi艂osza 艁uszczyka z funkcji Cz艂onka Zarz膮d czego konsekwencj膮 jest konieczno艣膰 odwo艂ania Cz艂onka Zarz膮du przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego i powo艂ania nowego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
W dalszej cz臋艣ci Starosta przedstawi艂 z艂o偶one przez wydzia艂y i jednostki organizacyjne powiatu informacje sesyjne. W pierwszej cz臋艣ci om贸wiona zosta艂a informacja dotycz膮ca "Sprawozdania z dzia艂alno艣ci szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2016/2017 (bez PMOS)". Zarz膮d przyj膮艂 z艂o偶on膮 informacje. W kolejnej cz臋艣ci om贸wiono trzy przed艂o偶one materia艂y informacyjne dotycz膮ce Szpitala Powiatowego w Pyrzycach tj. "Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem us艂ug medycznych 艣wiadczonych na rzecz mieszka艅c贸w", "Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach" oraz "Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego w Pyrzycach". Wicestarosta na wst臋pie przypomnia艂, i偶 rok 2017 jest zupe艂nie inny ni偶 lata poprzednie ze wzgl臋du na zmian臋 systemu finansowania szpitali w ca艂ej Polsce, co przek艂ada si臋 r贸wnie偶 na funkcjonowanie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Pan Wiktor To艂oczko zaznaczy艂, i偶 rok 2018 b臋dzie rokiem weryfikacji, kt贸ry poka偶e nam czy konieczne b臋dzie dodatkowe wsparcie finansowe szpitala czy te偶 zmuszeni b臋dziemy podj膮膰 inne decyzje. Zarz膮d przyj膮艂 przed艂o偶one informacje.

Ad. 4.
Nast臋pnie w sprawach r贸偶nych Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w obecno艣ci Pana Piotra Tomaszewicza - Prezesa Zarz膮du firmy "Tomaszewicz" Przedsi臋biorstwo Budowlane Piotr Tomaszewicz podj膮艂 negocjacje dotycz膮ce wykonawstwa rob贸t budowlanych przy dw贸ch projektach wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w RPO WZ dzia艂ania: 2.5 Termomodernizacja budynku SOSW w Pyrzycach oraz 9.5 Adaptacja pomieszcze艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych w Specjalnym O艣rodku Szkolno - Wychowawczym w Pyrzycach na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru KS "Pyrzyce+". Proces negocjacji przebieg艂 pozytywnie w zwi膮zku z tym podpisano stosowne umowy.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Piotr Kowalski
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-10-05 07:19:24
Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-05 07:19:24
Liczba wy艣wietle艅 : 656

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  11.10.2017 10:10poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12639331