logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 31/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.Protok贸艂 nr 31/2017
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂,
偶e uchwa艂膮 wprowadza si臋 do bud偶etu dotacj臋 w wysoko艣ci 36 tys. z艂
z przeznaczeniem na finansowanie rodzin zast臋pczych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w mi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2018 rok. Uchwa艂a zawiera wzory formularzy, na kt贸rych nale偶y przygotowa膰 materia艂y planistyczne i terminy sk艂adania tych materia艂贸w. Starosta zaproponowa艂, aby przyj膮膰 wska藕nik wzrostu wynagrodze艅 w wysoko艣ci wi臋kszej ni偶 0 %. W trakcie dyskusji ustalono wysoko艣膰 tego wska藕nika na rok 2018 w wysoko艣ci 5 %. Nie b臋dzie on obowi膮zywa艂 w jednostkach, w kt贸rych p艂ace s膮 regulowane odr臋bnymi przepisami. Ponadto ustalono wska藕nik wzrostu bie偶膮cych wydatk贸w (opr贸cz maj膮tkowych) pozap艂acowych (koszt贸w) w wysoko艣ci 0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego oraz wska藕nik wzrostu wydatk贸w maj膮tkowych
w wysoko艣ci 0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego
ze 艣rodk贸w w艂asnych powiatu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2017 r. oraz informacj臋 o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsi臋wzi臋膰 za I p贸艂rocze
2017 r. Wska藕niki sp艂aty zobowi膮za艅 okre艣lonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych zosta艂y spe艂nione. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.


Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 trzy uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego. Uchwa艂y dotyczy艂y przebudowy drogi w Ryszewku, przebudowy ul. M艂odych Technik贸w i zimowego utrzymania dr贸g w latach 2017-2020. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-10-05 07:18:45
Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-05 07:18:45
Liczba wy艣wietle艅 : 750licznik odwiedzin: 12462746