logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XVIII/104/2000

w sprawie wyra偶enia zgody na utworzenie Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej oraz uchwalenia Regulaminu Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej


Uchwa艂a Nr XVIII/104/2000
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 czerwca 2000 r.


w sprawie wyra偶enia zgody na utworzenie Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej oraz uchwalenia Regulaminu Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej


Na podstawie art.12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578; Nr 155, poz. 1014; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w zwi膮zku z art. 24 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie 艣r贸dl膮dowym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750; zm. Nr 101, poz. 1178) oraz Rozporz膮dzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki 呕ywno艣ciowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Spo艂eczn膮 Stra偶膮 Ryback膮 oraz ramowego regulaminu tej stra偶y (Dz. U. Nr 49, poz. 489), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Wyra偶a zgod臋 na utworzenie przez Okr臋g Polskiego Zwi膮zku W臋dkarskiego w Szczecinie Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej.

搂 2.

Uchwala Regulamin Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej Okr臋gu Polskiego Zwi膮zku W臋dkarskiego w Szczecinie stanowi膮cy za艂膮cznik do uchwa艂y.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie w terminie 14 dni od dnia publikacji
w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-19 08:52:17
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-19 08:52:17
Liczba wy艣wietle艅 : 2769licznik odwiedzin: 11426710