logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 28/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.Protok贸艂 nr 28/2017
z dnia 2 sierpnia 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wyboru najkorzystniejszej oferty
na wykonanie aktualizacji Programu Ochrony 艢rodowiska dla Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018-2021 z perspektyw膮 do roku 2023. Okres obowi膮zywania aktualnego programu wygasa w listopadzie 2017 r. i wymagane jest opracowanie nowego programu na kolejne lata. Wys艂ano zapytanie ofertowe do czterech podmiot贸w. Otrzymano tylko jedn膮 ofert臋 od firmy BBF Sp. z o.o. z Poznania. Po przeprowadzeniu negocjacji ustalono cen臋 na 7 498,08 z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 wyb贸r tej firmy w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Zwr贸cono uwag臋 na szeroki zakres tego dokumentu i Zarz膮d poleci艂, aby zosta艂a przygotowana prezentacja zmian, kt贸re zostan膮 wprowadzone w ramach aktualizacji. Prezentacja odb臋dzie si臋 na sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego przed podj臋ciem uchwa艂y o przyj臋ciu programu.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Zmiany dotycz膮 przesuni臋膰 艣rodk贸w do poszczeg贸lnych plac贸wek o艣wiatowych przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.

Ad. 3.
Krzysztof Kunce Geodeta Powiatowy om贸wi艂 projekt umowy z Wojew贸dztwem Zachodniopomorskim okre艣laj膮cej zasady partnerskiej wsp贸艂pracy jednostek samorz膮du terytorialnego przy realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zatytu艂owanego "Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego". Celem g艂贸wnym projektu jest u艂atwienie dost臋pu obywatelom, osobom niepe艂nosprawnym, przedsi臋biorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-us艂ug administracji samorz膮dowej zwi膮zanej z infrastruktur膮 informacji przestrzennej na terenie wojew贸dztwa zachodniopomorskiego, w tym unowocze艣nienie infrastruktury informatycznej poprzez zakup oprogramowania i sprz臋tu umo偶liwiaj膮cego 艣wiadczenie zaawansowanych technologicznie e-us艂ug publicznych przez jednostki samorz膮du terytorialnego na terenie wojew贸dztwa zachodniopomorskiego.
W ramach projektu zrealizowane zostan膮 zadania maj膮ce na celu mi臋dzy innymi utworzenie i wdro偶enie us艂ug dotycz膮cych zbior贸w i us艂ug danych przestrzennych, utworzenie i wdro偶enie nowych e-us艂ug w jednostkach samorz膮du terytorialnego, wdro偶enie nowych aplikacji, integracj臋 z innymi istniej膮cymi systemami, budow臋 nowych i wdro偶enie utworzonych system贸w dziedzinowych w celu zwi臋kszenia liczby udost臋pnionych us艂ug 艣wiadczonych przez jednostki samorz膮du terytorialnego drog膮 elektroniczn膮 oraz usprawnienie pracy w jednostkach samorz膮du terytorialnego. Realizatorem projektu jest Wojew贸dztwo Zachodniopomorskie. Minimalny wk艂ad w艂asny wynosi膰 b臋dzie 15% koszt贸w kwalifikowanych. Dla Powiatu Pyrzyckiego jest to kwota rz臋du 172 tys. z艂. Z ekspertyzy prawno-ekonomicznej dotycz膮cej mo偶liwo艣ci realizacji i rozliczenia wk艂adu w艂asnego powiat贸w z Wojew贸dztwem wynika, 偶e przekazanie wk艂adu w艂asnego Zarz膮dowi Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialnego za realizacj臋 projektu, jest niezgodne z prawem. Powiaty nie mog膮 przekazywa膰 wsparcia finansowego na realizacj臋 zada艅 stanowi膮cych zadania zlecone z zakresu administracji rz膮dowej, a do nich nale偶y prowadzenie pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Proponuje si臋, aby ka偶dy powiat uczestnicz膮cy w projekcie realizowa艂 samodzielnie przypisane mu zadania
i dokonywa艂 rozlicze艅. W tym celu otrzyma dotacj臋 od Instytucji Zarz膮dzaj膮cej
w wysoko艣ci 85 % wydatk贸w kwalifikowanych, kt贸re uzupe艂ni 艣rodkami otrzymanymi w ramach dotacji celowej od wojewody. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyst膮pienie do projektu i podpisanie umowy w formie wskazanej w ekspertyzie prawno-ekonomicznej. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Na posiedzenie Zarz膮du zosta艂 zaproszony Jan Ksel w celu podpisania umowy na przebudow臋 drogi powiatowej nr 1583Z - przebudowa chodnik贸w
i zjazd贸w do posesji na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 Nowielin. Na ca艂ej d艂ugo艣ci obszaru zabudowanego zaprojektowano chodnik o podstawowej szeroko艣ci 2 metr贸w, lokalnie zw臋偶onego do szeroko艣ci min. 1,25 m. Chodnik b臋dzie przylega艂 bezpo艣rednio do jezdni. Powierzchnia przebudowywanego lub nowobudowanego chodnika b臋dzie wynosi艂a 1 320 m2. Zaprojektowano przebudow臋 34 zjazd贸w indywidualnych oraz 1 zjazdu publicznego. Zjazdy indywidualne, b臋d膮
w zale偶no艣ci od zagospodarowania dzia艂ki posiada艂y szeroko艣膰 3,5 - 9,5 metra. Zjazdy indywidualne b臋d膮 posiada艂y nawierzchni臋 z kostki betonowej, a zjazd publiczny z brukowca. Firma Jana Ksela zosta艂a wybrana w wyniku post臋powania przetargowego. Warto艣膰 kontraktu na to zadanie opiewa na kwot臋 ponad 357 tys. z艂. 艢rodki finansowe na to zadanie pochodz膮 z bud偶etu powiatu. Inwestycj臋 wspar艂a te偶 Gmina Pyrzyce, kt贸ra przekaza艂a 艣rodki w wysoko艣ci 50 tys. z艂 w postaci dotacji celowej. Zako艅czenie rob贸t planowane jest na 15 pa藕dziernika 2017 r. W imieniu Zarz膮du umow臋 podpisali Stanis艂aw St臋pie艅 i Bart艂omiej Kr贸likowski.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-10-05 07:17:49
Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-05 07:17:49
Liczba wy艣wietle艅 : 711licznik odwiedzin: 12476416