logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XVIII/103/2000

w sprawie pozbawienia ulic w Pyrzycach i Lipianach kategorii drogi powiatowej

Uchwa艂a Nr XVIII/103/2000
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 czerwca 2000 r.
w sprawie pozbawienia ulic w Pyrzycach i Lipianach kategorii drogi powiatowej


Na podstawie art. 10 ust.1 w zwi膮zku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35 poz. 192, z 1990 r. Nr 4, poz. 198, z 1991 r. Nr 75 poz. 332, z 1993 r. Nr 47 poz. 212, z 1994 r. Nr 127 poz. 627, oraz z 1997 Nr 6 poz. 31, Nr 80 poz. 497, Nr 106 poz. 667, Nr 123 poz. 780, z 1998 Nr 106 poz. 668, Nr 162 poz. 1126 i z 2000 r. Nr 12 poz. 136) po zapoznaniu si臋 z pozytywn膮 opini膮 Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 07.06.1999 r. oraz po zapoznaniu si臋 z opiniami organ贸w gmin na obszarze, kt贸rym przebiegaj膮 drogi oraz s膮siednich powiat贸w, Rada Powiatu uchwala co nast臋puje:


搂 1

Pozbawia kategorii drogi powiatowej ulice na terenie miasta Pyrzyce okre艣lone w za艂. nr 1 oraz miasta Lipiany okre艣lone w za艂. nr 2.

搂 2

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.


搂 3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 01.01.2001 r.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-19 08:51:23
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-19 08:51:23
Liczba wy艣wietle艅 : 3016licznik odwiedzin: 11426728