logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XXXVII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 27 wrze艣nia 2017 roku godz. 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXXVII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 27 wrze艣nia 2017 roku

godz. 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XXXV i XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Rozpatrzenie informacji wymienionych w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I p贸艂rocze 2017 r.;
1. O przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego;
2. O kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsi臋wzi臋膰;

. Opinie sta艂ych komisji Rady;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

8. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2016/2017;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.
9. Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego w Pyrzycach;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia oraz Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

10. Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia oraz Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem us艂ug medycznych 艣wiadczonych na rzecz mieszka艅c贸w;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.


12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I p贸艂rocze 2017 r.;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2017 r. (proj. nr 173);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi nr 8/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego (proj. nr 174);
. Projekt przedstawia Komisja Rewizyjna;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skarg nr 9/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., nr 10/17 z dnia 30 lipca 2017 r. oraz 11/17 z dnia 7 wrze艣nia 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego (proj. nr 175);
. Projekt przedstawia Komisja Rewizyjna;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
18. Zamkni臋cie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-09-14 10:03:53
Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-14 10:03:53
Liczba wy艣wietle艅 : 852licznik odwiedzin: 12434808