logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XVI/94/2000

w sprawie ustalenia zasad zakupu lub darowizny aparatury i sprz臋tu medycznego


Uchwa艂a Nr XVI/94/2000
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 kwietnia 2000 r.


w sprawie ustalenia zasad zakupu lub darowizny aparatury i sprz臋tu medycznegoNa podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak艂adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121 poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i poz. 256 i Nr 84, poz. 935 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28 i Nr 12, poz. 136) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Ustala si臋 zasady zakupu lub darowizny aparatury i sprz臋tu medycznego, stanowi膮ce za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia, z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od dnia 1 kwietnia 2000 r.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

ANDRZEJ JAKIE艁A


UZASADNIENIE


Zgodnie z art.42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak艂adach opieki zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach dokonuj膮 zakupu lub przyjmuj膮 darowizn臋 aparatury i sprz臋tu medycznego na podstawie zgody wyra偶onej przez Rad臋 Powiatu.
Ze wzgl臋du jednak na sytuacje nag艂e zagra偶aj膮ce zdrowiu i 偶yciu ludzi zachodzi potrzeba umo偶liwienia zakupu lub przyj臋cia darowizny w innym trybie.
Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XVI/94/2000
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 kwietnia 2000 r.


Zasady zakupu lub darowizny aparatury i sprz臋tu medycznego

Powy偶szymi zasadami obejmuje si臋 Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach i Powiatow膮 Stacj膮 Sanitarno-Epidemiologiczn膮 w Pyrzycach zwanymi dalej „ZOZ”.

ZOZ dokonuje zakupu lub przyjmuje darowizn臋 aparatury i sprz臋tu medycznego w standardzie przyj臋tym dla danego rodzaju aparatury i sprz臋tu z uwzgl臋dnieniem potrzeb ZOZ, po wnikliwym przeanalizowaniu potrzeb i mo偶liwo艣ci finansowych jednostki.

Upowa偶nia si臋 kierownika ZOZ do dokonywania zakupu i przyj臋cia darowizny:
a) do warto艣ci 100 z艂 ka偶dorazowo – samodzielnie,
do warto艣ci 10 000 z艂 – za wcze艣niejsz膮 zgod膮 Zarz膮du Powiatu,
powy偶ej 10 000 z艂 – za wcze艣niejsz膮 zgod膮 Rady Powiatu.

W sytuacjach nag艂ych, kt贸rych nie da艂o si臋 wcze艣niej przewidzie膰, zagra偶aj膮cych zdrowiu i 偶yciu ludzi oraz masowej epidemii, gdy wymagane jest natychmiastowe dokonanie zakupu lub przyj臋cia darowizny, upowa偶nia si臋 Zarz膮d do wyra偶enia zgody w sytuacjach, o kt贸rych mowa w punkcie 2 lit. „c”.

Przewodnicz膮cy Zarz膮du poinformuje Rad臋 o zakupach lub przyj臋tych darowiznach dokonanych na podstawie zgody Zarz膮du, na najbli偶szej sesji Rady Powiatu.

Wszelkie zakupy dokonywane przez ZOZ s膮 realizowane z uwzgl臋dnieniem przepis贸w ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zam贸wieniach publicznych (j.t. Dz. U. z 19998 r. Nr 119, poz. 773 z p贸藕n. zm.).
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-19 08:48:34
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-19 08:48:34
Liczba wy艣wietle艅 : 2721licznik odwiedzin: 11426749