logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
UCHWA艁A NR XVI/93/2000

w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora w Zespole Szk贸艂 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach

UCHWA艁A NR XVI/93/2000
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 kwietnia 2000 r.

w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora w Zespole Szk贸艂 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w PyrzycachNa podstawie art. 36a ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r o systemie o艣wiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329; zmiany: Dz. U. Nr 106, poz. 496; z 1997r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz. 943; z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz.1126) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1


W celu przeprowadzenia konkursu do wy艂onienia kandydata na dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach powo艂uje si臋 Komisje Konkursow膮 w sk艂adzie:

przedstawiciel Rady Powiatu - Walenty Darczuk
przedstawiciel Rady Powiatu - Ireneusz Szyma艅ski
przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratorium O艣wiaty w Szczecinie - Eugeniusz Dzienisiewicz
przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratorium O艣wiaty w Szczecinie - Barbara Parzybut
przedstawiciel Rady Pedagogicznej Zespo艂u Szk贸艂 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach - Marian Durka
przedstawiciel Rady Pedagogicznej Zespo艂u Szk贸艂 Rolniczego Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach - Zdzis艂aw Palczy艅ski
przedstawiciel Rady Rodzic贸w przy Zespole Szk贸艂 Rolniczego Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach - Jan Krzak
przedstawiciel Rady Rodzic贸w przez Zespole Szk贸艂 Rolniczego Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach - Waldemar Malanowski
przedstawiciel Mi臋dzyzak艂adowej Organizacji Zwi膮zkowej NZSS ”Solidarno艣膰” Pracownik贸w O艣wiaty i Wychowania w Pyrzycach - Piotr Batiuk
przedstawiciel Zarz膮du Oddzia艂u Zwi膮zku Nauczycielstwa Polskiego w Pyrzycach - Edward Skrzeczewski.


搂 2
Komisja Konkursowa dzia艂a w oparciu o regulamin, stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 3

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie do dnia 23 czerwca 2000 r.

搂 4

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 5

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY


ANDRZEJ JAKIE艁AUZASADNIENIE:Z dniem 31.08.2000r. up艂ywa termin pe艂nienia funkcji obecnego dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. W zwi膮zku z tym zgodnie z ustaw膮 z dnia 7 wrze艣nia 1991r. o systemie o艣wiaty ( Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z p贸藕niejszymi zmiany) organ prowadz膮cy zobowi膮zany jest do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora plac贸wki.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-19 08:48:14
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-19 08:48:14
Liczba wy艣wietle艅 : 2880licznik odwiedzin: 11432011