logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

Na demonta偶 pojazd贸w usuni臋tych z dr贸g Powiatu Pyrzyckiego

Pyrzyce, dnia 14.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej na demonta偶 pojazd贸w usuni臋tych z dr贸g Powiatu Pyrzyckiego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 t.j.), kt贸re sta艂y si臋 w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego na mocy prawomocnych postanowie艅 s膮du.

Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia:
1. Odbi贸r na w艂asny koszt wskazanych przez zamawiaj膮cego pojazd贸w z parkinu strze偶onego na kt贸rym s膮 one przechowywane w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia.
2. Demonta偶 pojazd贸w wycofanych z eksploatacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazd贸w wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803);
3. Wydanie za艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazd贸w wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803);
4. Przekazanie wynagrodzenia za pojazdy przekazane do demonta偶u na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia.
Oferty sk艂ada膰 mog膮 wy艂膮cznie podmioty:
1. Prowadz膮ce stacj臋 demonta偶u pojazd贸w spe艂niaj膮ce warunki okre艣lone w rozporz膮dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymaga艅 dla stacji demonta偶u oraz sposobu demonta偶u pojazd贸w wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz. 1206 z p贸藕n. zm.);
2. Posiadaj膮ce pozwolenie na wytwarzanie odpad贸w lub inn膮 stosown膮 decyzj臋 w zakresie gospodarki odpadami wymagan膮 w zwi膮zku z prowadzeniem demonta偶u pojazd贸w;
3. Wpisane do rejestru, o kt贸rym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987)
Kryterium wyboru oferty:
Jedynym kryterium wyboru oferty b臋dzie oferowana kwota za ka偶dy odebrany i zdemontowany pojazd. Nale偶y poda膰 kwot臋 za jeden odebrany i zdemontowany pojazd.
Termin realizacji zam贸wienia:
Od 21.08.2017 r. do 31.12.2018 r.
Spos贸b z艂o偶enia oferty.
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w opisanej i zaklejonej kopercie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce w terminie do 26 lipca 2017 r. do godziny 12.00. Oferta musi zosta膰 podpisana przez osob臋 upowa偶nion膮 do reprezentowania wykonawcy. Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik do zapytania ofertowego. Na kopercie nale偶y umie艣ci膰 nazw臋 i adres Zamawiaj膮cego, nazw臋 i adres oferenta oraz napis: "Oferta na demonta偶 pojazd贸w usuni臋tych z dr贸g Powiatu Pyrzyckiego".

Dane do kontaktu:
Do kontaktowania si臋 z Oferentami upowa偶niony jest Pan Mi艂osz 艁uszczyk - Dyrektor Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, tel. 91-88-11-350.

Za艂膮czniki:
Nr 1 - Formularz ofertowym
Nr 2 - wz贸r umowy


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF62.9 KB POBIERZformularz ofertowy2017-07-14 11:37:30390
.PDF74.1 KB POBIERZprojekt umowy2017-07-14 11:37:38385
.PDF120.4 KB POBIERZwyb贸r oferty2017-07-27 12:35:15344

Autor : Paulina Pastuszek
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-07-14 11:37:05
Data ostatniej modyfikacji : 2017-07-14 11:38:03
Liczba wy艣wietle艅 : 951

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  14.07.2017 10:37poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11818249