logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 nr 24/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.PROTOK脫艁 nr 24/2017
z dnia 30 czerwca 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie modernizacji rzutni do pchni臋cia kul膮 i budowy skoczni wzwy偶 na stadionie przyszkolnym Zespo艂u Szk贸艂
nr 2 CKU. W ramach pomocy finansowej na popraw臋 infrastruktury sportowej Powiat Pyrzycki otrzyma艂 z Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na ten cel kwot臋 16 tys. z艂. Koszt modernizacji wynosi 36 tys. z艂. Inwestycja musi zosta膰 zako艅czona do ko艅ca bie偶膮cego roku i w sfinansowana w pozosta艂ej cz臋艣ci przez Powiat. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 pe艂nomocnictwo do reprezentowania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawach modernizacji przyszkolnego boiska lekkoatletycznego. Pe艂nomocnictwo zostaje udzielone Paw艂owi Palczy艅skiemu dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Zarz膮d udzieli艂 pe艂nomocnictwa w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zlecenie przygotowania audytu energetycznego warsztat贸w szkolnych ZS nr 2 CKU. Audyt jest wymaganym za艂膮cznikiem do wniosku konkursowego sk艂adanego w ramach RPO na modernizacj臋 i wyposa偶enie warsztat贸w szkolnych. Warto艣膰 wniosku wynosi 2,5 miliona z艂. Koszt wykonania audytu wynosi oko艂o 3 000 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek ZS nr 1 o wyra偶enie zgody na przesuni臋cie 艣rodk贸w finansowych. Wnioskuje si臋 o przesuni臋cie kwoty 62 435 z艂 z rozdzia艂u 80150 do rozdzia艂u 80120. Przesuni臋cie jest wymagane zgodnie z rzeczywistymi wydatkami szko艂y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach. Proponuje si臋 dodatki w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 40 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU 40 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 40 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 30 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 30 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 propozycj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Dzia艂alno艣膰 Zespo艂u jest finansowana z bud偶etu Wojewody Zachodniopomorskiego, ale op贸藕nienia w przekazywaniu 艣rodk贸w powoduj膮 konieczno艣膰 wykorzystania 艣rodk贸w z bud偶etu Powiatu. Po wp艂yni臋ciu dotacji od wojewody 艣rodki zostan膮 zwr贸cone. Proponuje si臋 przesuni臋cie z rezerwy kwoty 48 000 z艂, kt贸ra pozwoli na zapewnienie ci膮g艂o艣ci 艣wiadcze艅 do ko艅ca wrze艣nia bie偶膮cego roku. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na wprowadzenie zmian
w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Wnioskuje si臋 o przesuni臋cie 艣rodk贸w w wysoko艣ci 270 tys. z艂 pomi臋dzy paragrafami, w tym w paragrafie 4110. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Uchwa艂膮 wprowadza si臋 do bud偶etu dotacj臋 z Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na modernizacj臋 przyszkolnego boiska lekkoatletycznego, dotacj臋 z Gminy Warnice na przebudow臋 drogi powiatowej Koszewo-D臋bica i dotacj臋 z Gminy Pyrzyce na przebudow臋 chodnik贸w i zjazd贸w do posesji w miejscowo艣ci Nowielin. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami i rozdzia艂ami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017-2026. Uchwa艂a odzwierciedla zmiany wprowadzone uchwa艂ami w sprawie zmian bud偶etu i w sprawie zmian w bud偶ecie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia po偶yczki kr贸tkoterminowej z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Katarzyna Borto g艂贸wna ksi臋gowa przedstawi艂a aktualny stan zobowi膮za艅. Brak zap艂aty za us艂ugi ponadlimitowe spowodowa艂, 偶e wysoko艣膰 zobowi膮za艅 wymagalnych si臋gn臋艂a 800 tys. z艂. Udzielenie po偶yczki nie b臋dzie wystarczaj膮ce do poprawy sytuacji finansowej Szpitala. Mi艂osz 艁uszczyk zaproponowa艂, aby podj膮膰 zdecydowane kroki w celu wymuszenia na NFZ zap艂aty za us艂ugi ponadlimitowe. Starosta zapewni艂, 偶e spotka si臋 w tej sprawie z dyrektorem oddzia艂u NFZ w Szczecinie Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustanowienia s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. S艂u偶ebno艣膰 ustanawia si臋 na rzecz Gminy Pyrzyce, kt贸ra zamierza wybudowa膰 na nieruchomo艣ci sie膰 wodoci膮gow膮. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-07-07 07:34:56
Data ostatniej modyfikacji : 2017-07-07 07:34:56
Liczba wy艣wietle艅 : 821licznik odwiedzin: 12481449