logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
PORZ膭DEK OBRAD XXXV SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 21 czerwca 2017 roku godz. 11.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXXV SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 21 czerwca 2017 roku

godz. 11.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XXXIV sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego za rok 2016 (proj. Nr 168);
a) Sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego za 2016 r.;
b) Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016 wraz z opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie;
c) Informacja o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za rok 2016;
d) Opinie sta艂ych komisji Rady;
e) Dyskusja;
f) Podj臋cie uchwa艂y.

8. Projekt uchwa艂y w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego (proj. nr 167);
a) Wniosek Komisji Rewizyjnej;
b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) Dyskusja;
d) Podj臋cie uchwa艂y.

9. Stan przygotowa艅 do wakacji pod wzgl臋dem bezpiecze艅stwa;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

10. Przygotowanie do rozpocz臋cia roku szkolnego 2017/18.:
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Ocena zasob贸w Pomocy Spo艂ecznej;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

12. Pomoc spo艂eczna na terenie powiatu, sprawozdania przedk艂adaj膮;
a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
b) Centrum Plac贸wek Opieku艅czo - Wychowawczych w Pyrzycach,
c) Zesp贸艂 ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci,
d) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach,
e) Dom Pomocy Spo艂ecznej.
. Opinie sta艂ych komisji Rady;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/31/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia (proj. nr 163);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci na rzecz Skarbu Pa艅stwa (proj. nr 164);
. Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie maksymalnej wysoko艣ci po偶yczek udzielanych przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w roku 2017 (proj. nr 165);
. Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie zmian bud偶etu powiatu na rok 2017 (proj. nr 169);
. Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi nr 6/17 z dnia 18 maja 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego (proj. nr 166);
. Projekt przedstawia Komisja Rewizyjna;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
20. Zamkni臋cie obrad XXXV sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-06-21 09:29:52
Data ostatniej modyfikacji : 2017-06-21 09:29:52
Liczba wy艣wietle艅 : 941

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  21.06.2017 08:33poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12639346