logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 20/2017 z dnia 31 maja 2017 r.PROTOK脫艁 Nr 20/2017
z dnia 31 maja 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie prac remontowo-budowlanych w Szpitalu Powiatowym. Wnioskuje si臋 o kwot臋 35 tys. z艂, kt贸ra zostanie przeznaczona na adaptacj臋 pomieszcze艅 po by艂ym oddziale wewn臋trznym na gabinety lekarskie. Nowe gabinety poszerz膮 zakres i zwi臋ksz膮 efektywno艣膰 udzielania 艣wiadcze艅. Takie dzia艂anie przyczyni si臋 do poprawy sytuacji finansowej Szpitala. Obecna sytuacja finansowa nie pozwala na zainwestowanie takich 艣rodk贸w. Zarz膮d popar艂 wniosek i zdecydowa艂 o udzieleniu dotacji przeznaczaj膮c na ten cel 艣rodki z rezerwy maj膮tkowej. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie podzia艂u 艣rodk贸w stanowi膮cych odpis na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w. 艢rodki w wysoko艣ci 138 941 z艂 zawarte s膮 w subwencji o艣wiatowej. Zarz膮d zatwierdzi艂 podzia艂 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 wprowadza si臋 do bud偶etu dotacj臋 w wysoko艣ci 133 315 z艂 dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w stanowi膮cych odpis na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w do poszczeg贸lnych plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/31/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym
w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia. W zwi膮zku ze z艂o偶eniem rezygnacji przez El偶biet臋 Cichack膮 z cz艂onkostwa w Radzie Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach Rada Powiatu Pyrzyckiego powinna dokona膰 zmiany maj膮cej na celu uzupe艂nienie sk艂adu osobowego Rady Spo艂ecznej. Jako nowego cz艂onka proponuje si臋 Katarzyn臋 Walerowsk膮. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci na rzecz Skarbu Pa艅stwa. Komendant Wojew贸dzki Policji w Szczecinie zaakceptowa艂 inicjatyw臋 budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach i rozpocz膮艂 dzia艂ania w zakresie przygotowania do realizacji tej inwestycji. Powiat Pyrzycki jest w艂a艣cicielem nieruchomo艣ci gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji jako dzia艂ka nr 18 o powierzchni 0,8387 ha obr臋b nr 12 miasta Pyrzyce, kt贸ra mo偶e by膰 przekazana na planowan膮 siedzib臋 komendy Policji w formie darowizny. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane na najbli偶sz膮 sesj臋 Rady Powiatu Pyrzyckiego: pomoc spo艂eczna na terenie powiatu; ocena zasob贸w pomocy spo艂ecznej; przygotowania do rozpocz臋cia roku szkolnego 2017/18 oraz stan przygotowa艅 do wakacji pod wzgl臋dem bezpiecze艅stwa. Zarz膮d przyj膮艂 informacje
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.
Mi艂osz 艁uszczyk poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e 18 sierpnia ko艅czy si臋 umowa na odholowywanie pojazd贸w z dr贸g powiatowych i ich przechowywanie na wyznaczonym parkingu. W ubieg艂ym roku zosta艂 urz膮dzony parking na terenie Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU w celu przechowywania odholowanych pojazd贸w. Posiadanie w艂asnego parkingu przez Powiat spowoduje znaczne oszcz臋dno艣ci. Parking mo偶e zosta膰 obj臋ty monitoringiem. Obecnie na wyznaczonym parkingu znajduje si臋 9 pojazd贸w. Koszt ich przechowywania to kwota 132 tys. z艂. Zarz膮d zdecydowa艂, aby po zako艅czeniu umowy uregulowa膰 nale偶no艣ci, a pojazdy przetransportowa膰 na parking Powiatu.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-06-08 11:40:49
Data ostatniej modyfikacji : 2017-06-08 11:40:49
Liczba wy艣wietle艅 : 873licznik odwiedzin: 12433450