logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 16/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.Protok贸艂 nr 16/2017
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o udzielenie dotacji dla Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach. Dotacja b臋dzie przeznaczona na zakup nowego kardiomonitora
na potrzeby oddzia艂u anestezjologii i intensywnej terapii. Obecnie wykorzystywany monitor ma ponad 10 lat i nie spe艂nia obecnych standard贸w. Szacunkowa warto艣膰 kardiomonitora wynosi 25 tys. z艂. Wed艂ug opinii Skarbnika Powiatu 艣rodki takie mo偶na przenie艣膰 z rezerwy celowej utworzonej na wydatki maj膮tkowe, ale dobrze by by艂o, aby przekazanie dotacji nast膮pi艂o po wybraniu dostawcy i poznaniu kwoty zakupu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wynik贸w II otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2017 r. Kwota w wysoko艣ci 8 800 z艂 zosta艂a rozdzielona w艣r贸d 8 organizacji. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Zmiana polega na wprowadzeniu do bud偶etu dotacji
w wysoko艣ci 8 610 z艂 na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomo艣ciami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami i rozdzia艂ami klasyfikacji bud偶etowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego za rok 2016. Sprawozdanie obejmuje bilans, rachunek zysk贸w i strat, zmiany
w stanie mienia. Do ko艅ca kwietnia nale偶y je przedstawi膰 Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zgodnie z obowi膮zuj膮cymi od stycznia przepisami po up艂ywie kadencji dyrektora dyrektor na kolejn膮 kadencj臋 jest wy艂aniany w drodze konkursu. Termin sk艂adania ofert ustalono do dnia 19 maja 2017 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Termin sk艂adania ofert ustalono do dnia 19 maja 2017 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ad. 4
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 w pasie drogi wewn臋trznej - dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 15/9 w obr臋bie 12 m. Pyrzyce przy艂膮cza gazowego 艣/c dn 25PE oraz udzielenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Dzia艂ka ta stanowi w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Za zaj臋cie nieruchomo艣ci w celu realizacji inwestycji, inwestor ponosi stosowne koszty na rzecz Powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Mi艂osz 艁uszczyk przedstawi艂 wniosek W贸jta Przelewic o wsp贸艂finansowanie przebudowy drogi gminnej 艂膮cz膮cej si臋 z drog膮 powiatow膮 w miejscowo艣ci Wo艂dowo. Wed艂ug kosztorysu udzia艂 Powiatu jest szacowany na 160 tys. z艂. W trakcie dyskusji zwr贸cono uwag臋 na to, 偶e ta inwestycja nie by艂a uj臋ta w planie na rok 2017. Nie ma tez 偶adnych oszcz臋dno艣ci w tej sferze wydatk贸w, a wr臋cz przeciwnie, koszty realizowanych zada艅 s膮 wy偶sze od za艂o偶onych. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w przeciw wsp贸艂finansowaniu.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-06-08 11:38:41
Data ostatniej modyfikacji : 2017-06-08 11:38:41
Liczba wy艣wietle艅 : 904licznik odwiedzin: 12433455