logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 15/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.Protok贸艂 nr 15/2017
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego o zwi臋kszenie planu wydatk贸w na rok 2017. Wnioskuje si臋 o kwot臋 422 z艂
z przeznaczeniem na obj臋cie ubezpieczeniem zdrowotnym ucznia, kt贸ry nie podlega obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu艂u. Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e istnieje mo偶liwo艣膰 przesuni臋cia 艣rodk贸w z rezerwy og贸lnej, kt贸ra jest utworzona w艂a艣nie w celu zabezpieczenia przed takimi, nieprzewidzianymi w bud偶ecie przypadkami. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu wydatk贸w w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Zmiana polega na przesuni臋ciu kwoty 422 z艂 zgodnie z przyj臋tym wnioskiem o zwi臋kszenie planu wydatk贸w na rok 2017 Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w II otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2017 r. W sk艂ad komisji wchodz膮: Wioletta Balcerzyk, Mi艂osz 艁uszczyk, Teresa Mamos, Renata Zarzycka i Beata Kwiecie艅. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Iwona Zibrowska-Os贸ch przedstawi艂a plan finansowy Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na rok 2017 oraz plan inwestycyjny i plan zakup贸w na rok 2017. Planowane przychody przyj臋to na podstawie danych historycznych. Przychody ze 艣wiadcze艅 ponadlimitowych za艂o偶ono w wysoko艣ci nie wi臋kszej ni偶 w latach ubieg艂ych. Przy planowaniu koszt贸w uwzgl臋dniono planowane us艂ugi ponadlimitowe oraz wzrost cen i towar贸w i us艂ug. Generalnie plan finansowy nie r贸偶ni si臋 znacz膮co, w swojej strukturze i wysoko艣ci, od plan贸w z lat poprzednich. Rada Spo艂eczna dzia艂aj膮ca przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach pozytywnie zaopiniowa艂a plan finansowy. Na pytanie Wiktora To艂oczko dotycz膮ce zlecenia sprz膮tania i konserwacji firmie zewn臋trznej Iwona Zibrowska-Os贸ch wyja艣ni艂a, 偶e wzrost koszt贸w takiego zlecenia spowodowa艂, 偶e nie jest to op艂acalne. Obecnie zajmuj膮 si臋 tym pracownicy szpitala oraz pracownicy zatrudnieni przy pracach remontowych. Nast臋pnie dyskutowano o kwocie amortyzacji. W pierwszym kwartale ujemny wynik finansowy przewy偶sza planowan膮 kwot臋 amortyzacji. Na koniec roku planowana strata jest ju偶 poni偶ej amortyzacji. Wynika to ze specyfiki przekazywania 艣rodk贸w przez NFZ. Dla tego typu jednostek pierwszy kwarta艂 jest najtrudniejszym okresem ze wzgl臋du na p贸藕niejsze wyp艂acanie 艣wiadcze艅 za us艂ugi ponadlimitowe. W tym roku rozmowy
o wysoko艣ci 艣wiadcze艅 za us艂ugi ponadlimitowe w pierwszym kwartale s膮 zaplanowane na 15 maja. Warto艣膰 us艂ug ponadlimitowych w pierwszym kwartale,
w uj臋ciu dwuletnim, jest sta艂a od wielu lat. W pierwszym roku jest to ponad 500 tys. z艂, a w drugim ponad 700 tys. z艂. Zwr贸cono uwag臋 na zwi臋kszenie maj膮tku trwa艂ego szpitala, kt贸ry ma wp艂yw na wysoko艣膰 kwoty amortyzacji. Kwota 1 116 000 z艂 za rok 2016 jest najwy偶sz膮 kwot膮 od 2008 r. Wiktor To艂oczko sceptycznie oceni艂 plan finansowy nie dopatruj膮c si臋 w nim zapowiadanej poprawy funkcjonowania szpitala. Plan inwestycyjny i plan zakup贸w stanowi膮 d艂ugie listy, kt贸rych realizacja w ci膮gu jednego roku jest niemo偶liwa. Nie chodzi jednak o zrealizowanie wszystkich zakup贸w i inwestycji. Wykaz jest zatwierdzany przez Rad臋 Spo艂eczn膮 dzia艂aj膮ca przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach i stanowi przyzwolenie na wyb贸r z listy aktualnie potrzebnej lub mo偶liwej do zrealizowania pozycji.

Ad. 4
Bart艂omiej Kr贸likowski poinformowa艂 Zarz膮d o zaplanowanym na ten rok remoncie by艂ej drogi powiatowej - ul. My艣liborskiej w Lipianach. Remont b臋dzie mo偶liwy z tego powodu, 偶e droga zosta艂a przej臋ta przez Wojew贸dztwo. Powiat Pyrzycki nie dysponowa艂 bud偶etem, kt贸ry pozwoli艂by na przeprowadzenie tak kosztownej inwestycji.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-06-08 11:38:17
Data ostatniej modyfikacji : 2017-06-08 11:38:17
Liczba wy艣wietle艅 : 873licznik odwiedzin: 12462716