logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 14/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.Protok贸艂 nr 14/2017
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu Pyrzyckiego, aby przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Zmiana bud偶etu wi膮偶e si臋 ze zwi臋kszeniem cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej o kwot臋 679 224 z艂 oraz zmniejszeniem o kwot臋 2 076 z艂 planowanych udzia艂贸w w podatku PIT. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 podzia艂u 艣rodk贸w na poszczeg贸lne plac贸wki o艣wiatowe. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Barbara Sykucka dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawi艂a projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2017 roku. Na rehabilitacj臋 zawodow膮 i spo艂eczn膮 Powiat Pyrzycki otrzyma艂 w roku 2017 kwot臋 334 786 z艂. Proponuje si臋 przeznaczenie kwoty 188 786 z艂 na dofinansowanie zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym
na podstawie odr臋bnych przepis贸w, przeznaczenie kwoty 100 000 z艂 na realizacj臋 wniosk贸w dotycz膮cych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si臋
i technicznych przyznawanych w zwi膮zku z indywidualnymi potrzebami os贸b niepe艂nosprawnych, przeznaczenie kwoty 6 000 z艂 na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki os贸b niepe艂nosprawnych, oraz rezygnacj臋 z dofinansowania uczestnictwa os贸b niepe艂nosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. W zakresie rehabilitacji zawodowej proponuje si臋 rezygnacj臋 ze zwrotu koszt贸w wyposa偶enia stanowiska pracy osoby niepe艂nosprawnej i udzielania dotacji na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej, i przeznaczenie kwoty 40 000 z艂 na zwrot wydatk贸w na instrumenty i us艂ugi rynku pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych poszukuj膮cych pracy
i nie pozostaj膮cych w zatrudnieniu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta poprosi艂 Iwon臋 Zibrowsk膮-Os贸ch dyrektor Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach o przedstawienie bie偶膮cych informacji na temat kondycji finansowej Szpitala Powiatowego. Informacja obejmowa艂a pierwszy kwarta艂 2017 r. W tym okresie zosta艂y wykonane us艂ugi ponadlimitowe na kwot臋 737 957,10 z艂. Wysoko艣膰 kontraktu z NFZ b臋dzie renegocjowana, aby te 艣rodki zosta艂y zrefundowane. Stan zobowi膮za艅 wymagalnych na koniec marca wynosi 341 605,45 z艂. Wiktor To艂oczko zwr贸ci艂 uwag臋 na wysoko艣膰 zobowi膮za艅 wymagalnych i wyrazi艂 zaniepokojenie
z tego powodu. Rok 2016 zamkn膮艂 si臋 ze zobowi膮zaniami wymagalnymi, kt贸re zosta艂y sp艂acone w lutym 2017 r., a teraz zn贸w s膮 wysokie zobowi膮zania wymagalne. W trakcie dyskusji wyja艣niono, 偶e powstawanie zobowi膮za艅 wymagalnych wynika
z wykonywania us艂ug ponadlimitowych, kt贸re potencjalnie moga da膰 jednostce dodatkowe dochody, ale s膮 p艂acone z op贸藕nieniem. Zwr贸cono te偶 uwag臋 na niedoskona艂o艣ci systemu finansowania dzia艂alno艣ci szpitali przez NFZ oraz na planowane zmiany w tej dziedzinie, kt贸re maj膮 ju偶 zacz膮膰 obowi膮zywa膰 w tym roku. Wiktor To艂oczko negatywnie oceni艂 sytuacj臋 finansow膮 szpitala w pierwszym kwartale i wyrazi艂 obaw臋, 偶e ta sytuacja b臋dzie si臋 pogarsza膰 w kolejnych kwarta艂ach. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 g艂os wstrzymuj膮cy si臋. Od g艂osowania wstrzyma艂 si臋 Wiktor To艂oczko.

Ad. 4

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXIII/160/17 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego. W uchwale uchyla si臋 搂 4. Wojewoda Zachodniopomorski, w ramach post臋powania nadzorczego zasugerowa艂 zmian臋 tre艣ci uchwa艂y poprzez uchylenie 搂 4, gdy偶 wykracza on terminem uregulowania poza okres przej艣ciowy. Zmiana zosta艂a uzgodniona
z Kuratorium O艣wiaty w Szczecinie. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.

Ad. 5

Mi艂osz 艁uszczyk przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
o zmianie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania
z tych przystank贸w. Burmistrz Pyrzyc zwr贸ci艂a si臋 z wnioskiem o utworzenie dodatkowych przystank贸w na terenie gminy Pyrzyce w celu zapewnienia dowozu uczni贸w do szk贸艂. Po przeprowadzeniu analizy proponuje si臋 rozszerzy膰 aktualny katalog o dodatkowe przystanki przy drogach powiatowych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych
i zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego. Opinia dotyczy odcinka drogi 1786Z w miejscowo艣ci P艂oszkowo w gminie Dolice od skrzy偶owania obustronnego do KTM P艂oszkowo. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋
i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 Zarz膮du Powiatu dotycz膮c膮 wspierania idei upowszechniania olimpizmu w powiecie pyrzyckim. Informacja zosta艂a przygotowana na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.
Ad. 7.
Bart艂omiej Kr贸likowski zaproponowa艂, aby Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego wyst膮pi艂 z wnioskiem o nadanie Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego dw贸jce sportowc贸w z terenu powiatu pyrzyckiego Sofii Ennaoui i Filipowi Starzy艅skiemu. Wicestarosta uzasadni艂 wniosek przedstawiaj膮c osi膮gni臋cia i zas艂ugi tych sportowc贸w. W trakcie dyskusji Zarz膮d ustali艂, 偶e z艂o偶y wniosek o nadanie srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego Sofii Ennaoui.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-06-08 11:37:52
Data ostatniej modyfikacji : 2017-06-08 11:37:52
Liczba wy艣wietle艅 : 862licznik odwiedzin: 12462690