logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi powiatowej nr 1559Z 呕ab贸w-Mechowo na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 Ryszewko od km 1+010 do km 1+590


ZAPROSZENIE DO Z艁O呕ENIA OFERTY


Powiat Pyrzycki - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce zaprasza do z艂o偶enia oferty w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na :

Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi powiatowej nr 1559Z 呕ab贸w-Mechowo na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 Ryszewko od km 1+010 do km 1+590

Z uwagi na warto艣膰 zam贸wienia, do niniejszego zam贸wienia nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami)
Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwo艂ania post臋powania lub jego zamkni臋cia bez wybrania kt贸rejkolwiek z ofert.

Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia
Opracowanie winno obejmowa膰 remont drogi powiatowej nr 1559Z na odcinku d艂ugo艣ci 0,580 km przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 Ryszewko tj. od km 1+010 do km 1+590 tj. u艂o偶enie warstwy 艣cieralnej nawierzchni bitumicznej jezdni, przebudow臋 chodnik贸w, zjazd贸w, zatoki autobusowej oraz skrzy偶owa艅 dr贸g.
Dokumentacja winna by膰 opracowana zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Osob膮 upowa偶nion膮 do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Andrzej Drabczyk -
telefon kontaktowy 915 700 457 lub 514 001 1666

Wytyczne i wymagania dla wykonawc贸w
Do obowi膮zk贸w wykonawcy nale偶y:
1) pozyskanie map,
2) sporz膮dzenie projektu budowlano-wykonawczego wraz z projektami bran偶owymi istniej膮cej infrastruktury (je偶eli wyst臋puje) w zakresie uwzgl臋dniaj膮cym specyfik臋 rob贸t budowlanych,
- 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf,
3) sporz膮dzenie przedmiaru rob贸t, tj. opracowania zawieraj膮ce opis rob贸t budowlanych w kolejno艣ci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilo艣ci jednostek przedmiarowych rob贸t,
- 1 egz .w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie OpenOffice, Word,
4) opracowanie Szczeg贸艂owych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru rob贸t (SST)
- 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf.
5) opracowanie kosztorysu inwestorskiego
- 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf,
6) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob贸t budowlanych,
7) uzyskanie wszystkich niezb臋dnych uzgodnie艅, opinii,
8) uzyskanie zgody w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci na prowadzenie rob贸t budowlanych wraz z uzyskaniem prawa do dysponowania tymi nieruchomo艣ciami na cele budowlane - je偶eli wyst膮pi taka konieczno艣膰,
9) sporz膮dzenie informacji o Bezpiecze艅stwie i Ochronie Zdrowia "BiOZ",
10) uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na wykonanie rob贸t budowlanych,
11) wykonanie wszelkich niezb臋dnych opracowa艅, kt贸rych konieczno艣膰 wyniknie w toku prac projektowych oraz uzyskanie uzgodnie艅 z dysponentami sieci znajduj膮cych si臋 w obr臋bie planowanych rob贸t budowlanych,
12) Wykonawca zobowi膮zany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji , kt贸re ,mog膮 by膰 konieczne do przygotowania oferty.
Przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy kserokopie uprawnie艅 os贸b wskazanych do realizacji zam贸wienia wraz z kserokopiami aktualnych za艣wiadcze艅 o przynale偶no艣ci do w艂a艣ciwej izby samorz膮du zawodowego.

Termin realizacji zam贸wienia
Do dnia 15 lipca 2017 r.
Kryteria oceny ofert

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizacj臋 zam贸wienia,podana w formularzu ofertowym. Za najkorzystniejsz膮 ofert臋 Zamawiaj膮cy uzna ofert臋 zawieraj膮c膮 najni偶sz膮 cen臋.

Termin i miejsce sk艂adania ofert

Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,
ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce lub przes艂a膰 e-mailem na adres starostwo@pyrzyce.pl do dnia 25 maja 2017 r. do godz.1000

W za艂膮czeniu:
1) formularz, na kt贸rym nale偶y z艂o偶y膰 ofert臋,
2) projekt umowy.


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC18.4 KB POBIERZformularz ofertowy2017-05-19 14:31:52375
.DOC29.1 KB POBIERZumowa2017-05-19 14:31:58381

Autor : Danuta Marciniak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-05-19 14:24:34
Data ostatniej modyfikacji : 2017-05-19 14:26:48
Liczba wy艣wietle艅 : 974

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  19.05.2017 13:24poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11797015