logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XV/78/2000

w sprawie przyj臋cia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 maj膮cych na celu popraw臋 stanu bezpiecze艅stwa obywateli


Uchwa艂a Nr XV/78/2000
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 15 marca 2000 r.


w sprawie przyj臋cia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 maj膮cych na celu popraw臋 stanu bezpiecze艅stwa obywateli

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15 i pkt. 16 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578; Nr 155, poz. 1014; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 z p贸藕n. zm.), art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 z p贸藕n. zm.), art. 12 a ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z p贸藕n. zm.) oraz art. 39 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chor贸b zaka藕nych zwierz膮t, badaniu zwierz膮t rze藕nych i mi臋sa oraz Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369 z p贸藕n. zm.), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1

Na podstawie przed艂o偶onych informacji przez:
Komendanta Powiatowego Policji o stanie porz膮dku i bezpiecze艅stwa publicznego;
Komendanta Powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej o stanie bezpiecze艅stwa ochrony przeciwpo偶arowej oraz o zagro偶eniach po偶arowych powiatu;
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpiecze艅stwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze powiatu;
Rada Powiatu odpowiednio okre艣la:
Za istotne dla mieszka艅c贸w Powiatu Pyrzyckiego zagro偶enia bezpiecze艅stwa obywateli i porz膮dku publicznego okre艣lone w za艂. nr 1 oraz istotne dla wsp贸lnoty samorz膮dowej zagro偶enia bezpiecze艅stwa po偶arowego okre艣lone w za艂. nr 1,
Kierunki dzia艂ania Powiatowego Inspektora Weterynarii w celu zapewnienia na obszarze Powiatu Pyrzyckiego nale偶ytego stanu bezpiecze艅stwa sanitarno - weterynaryjnego oraz akceptuje programy dzia艂a艅 maj膮ce na celu popraw臋 stanu bezpiecze艅stwa obywateli (za艂膮cznik nr 2 do niniejszej Uchwa艂y).
搂 2

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.


搂 3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

ANDRZEJ JAKIE艁A
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-19 08:42:45
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-19 08:42:45
Liczba wy艣wietle艅 : 2582licznik odwiedzin: 11426778