logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

Wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy dr贸g powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego w roku 2017

DK.272.13.2017.DM Pyrzyce, dnia 9 maja 2017 r.
ZAPROSZENIE DO Z艁O呕ENIA OFERTY


Powiat Pyrzycki - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce zaprasza do z艂o偶enia oferty w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na :

Wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy dr贸g powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego w roku 2017

Z uwagi na warto艣膰 zam贸wienia, do niniejszego zam贸wienia nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami)
Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwo艂ania post臋powania lub jego zamkni臋cia bez wybrania kt贸rejkolwiek z ofert.

Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia

1. Przedmiotem zam贸wienia jest koszenie traw i chwast贸w na szeroko艣ci od 1,00 m do 2,00 m po obu stronach jezdni.
Koszenie winno by膰 wykonywane kosiarkami bijakowymi i kosami spalinowymi. Przy urz膮dzeniach bezpiecze艅stwa ruchu drogowego typu bariery, por臋cze energoch艂onne, znaki pionowe, s艂upki, drzewa, traw臋 i chwasty nale偶y wykasza膰 r臋cznie z zachowaniem szczeg贸lnej ostro偶no艣ci w obr臋bie drzew. Na 艂ukach i skrzy偶owaniach nale偶y dokona膰 poszerzenia wykaszania z uwagi na poprawienie widoczno艣ci. Zwi臋kszony zakres rob贸t przed wykonaniem winien by膰 uzgodniony z Zamawiaj膮cym. Zanieczyszczenia naniesione na jezdni臋 w wyniku wykonywania prac winny by膰 natychmiast usuni臋te.
2. Zamawiaj膮cy informuje, 偶e cena oferty musi zawiera膰 wszystkie koszty zwi膮zane z wykonaniem zam贸wienia wynikaj膮ce z zakresu rob贸t, bez kt贸rych realizacja zam贸wienia by艂aby niemo偶liwa.
3. Do obowi膮zk贸w Wykonawcy nale偶y opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob贸t.
4. Zamawiaj膮cy dopuszcza sk艂adanie ofert cz臋艣ciowych i cz臋艣ciowy wyb贸r ofert, gdzie cz臋艣膰 (zadanie) stanowi za艂膮cznik zaproszenia do sk艂adania ofertWarunki udzia艂u w post臋powaniu
Wykonawca wraz z ofert膮 (za艂膮cznik nr 1 oraz za艂膮cznik nr 1A,1B,1C, 1D, 1E) sk艂ada:
1) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej,
2) dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia na sum臋 gwarancyjn膮 nie mniejsz膮 ni偶 5 000,00 z艂, oraz wykazanie, 偶e dysponuje sprz臋tem niezb臋dnym do wykonania zam贸wienia.
Termin realizacji zam贸wienia
Pierwsze koszenie do dnia 23 czerwca 2017 r.
Drugie koszenie w miesi膮cu sierpniu 2017 r.

Kryteria oceny ofert

Ocenie zostanie poddana cena jednostkowa brutto za 1 m2 oraz warto艣膰 brutto za realizacj臋 zam贸wienia,podana w formularzu ofertowym. Za najkorzystniejsz膮 ofert臋 Zamawiaj膮cy uzna ofert臋 zawieraj膮c膮 najni偶sz膮 cen臋.

Termin i miejsce sk艂adania ofert

Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,
ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce lub przes艂a膰 e-mailem na adres starostwo@pyrzyce.pl do dnia 18 maja 2017 r. do godz.10.00

W za艂膮czeniu:
1) formularz, na kt贸rym nale偶y z艂o偶y膰 ofert臋,
2) mapa sieci dr贸g powiatowych,
3) projekt umowy.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF63.1 KB POBIERZZaproszenie2017-05-10 13:12:51352
.DOC22.4 KB POBIERZformularz ofertowy2017-05-10 13:13:03401
.DOC27 KB POBIERZumowa2017-05-10 13:13:40400
.PDF927.8 KB POBIERZsiec dr贸g powiatowych2017-05-10 13:13:59396
.PDF248.4 KB POBIERZwyb贸r oferty2017-05-24 10:57:56353

Autor : Danuta Marciniak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-05-10 13:11:58
Data ostatniej modyfikacji : 2017-05-10 13:39:39
Liczba wy艣wietle艅 : 1005

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  10.05.2017 12:37poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  10.05.2017 12:15poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  10.05.2017 12:14poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  10.05.2017 12:11poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11796818