logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 13/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.Protok贸艂 nr 13/2017
z dnia 5 kwietnia 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Iwon臋 Zibrowsk膮-Os贸ch dyrektor Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach o przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego za rok 2016. Jednostka zamkn臋艂a dzia艂alno艣膰 ze strat膮 w wysoko艣ci 718 424,77 z艂 netto. Tak wysoka strata wynika z ni偶szej, ni偶 w latach poprzednich, zap艂aty za us艂ugi ponadlimitowe o ponad 300 tys. z艂 oraz z utworzenia rezerwy finansowej w wysoko艣ci 250 tys. z艂 na ewentualne sp艂acenie roszcze艅 pacjent贸w szpitala. Rada Spo艂eczna dzia艂aj膮ca przy szpitalu pozytywnie zaopiniowa艂a sprawozdanie.
Wiktor To艂oczko zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e w latach wcze艣niejszych szpital uzyskiwa艂 wynik finansowy dodatni. Obecna sytuacja jest niepokoj膮ca. Zobowi膮zania wymagalne na koniec roku 2016 w wysoko艣ci 434 890,91 z艂 zosta艂y sp艂acone dopiero w lutym 2017 r. Zap艂ata po terminie wi膮za艂a si臋 z naliczeniem odsetek. W cz臋艣ci przypadk贸w odsetki zosta艂y umorzone. Wysoka strata b臋dzie rzutowa艂a na bie偶膮c膮 sytuacj臋 finansow膮 i na kondycj臋 finansow膮 szpitala w latach nast臋pnych.
Iwona Zibrowska-Os贸ch wyja艣ni艂a, 偶e w latach poprzednich nie inwestowano w wyposa偶enie i sprz臋t medyczny. Obecnie jest to zmieniane, bo naprawy starych urz膮dze艅 s膮 kosztowniejsze ni偶 zakupy nowych.
Wiktor To艂oczko zawnioskowa艂, aby zleci膰 wykonanie audytu za rok 2016
w kontek艣cie planowania bud偶etu na rok 2017.
Bart艂omiej Kr贸likowski uzasadni艂 przyj臋cie tak wysokiej straty. Nie utworzenie rezerwy poprawi艂oby wynik finansowy, ale by艂oby to dzia艂anie kr贸tkowzroczne. Ta decyzja zosta艂a poprzedzona konsultacjami i spotka艂a si臋 ze zrozumieniem. Zmiana polityki finansowej i obni偶enie refundacji wydatk贸w na us艂ugi ponadlimitowe Narodowego Funduszu Zdrowia pogorszy艂a sytuacj臋 finansow膮 wszystkich szpitali powiatowych. Nie wp艂yn臋艂o to na rozw贸j bazy szpitala. Prowadzona jest modernizacja, kupowany jest nowy sprz臋t medyczny.
W trakcie dyskusji ustalono, 偶e zamiast zlecenia audytu zostanie wykonane sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2016
w 艣wietle metodologii przyj臋tej w audycie szpitala za lata 2014-2015 wraz z analiz膮 por贸wnawcz膮. Za przygotowanie tego dokumentu b臋dzie odpowiedzialny Bart艂omiej Kr贸likowski. Dokument zostanie przygotowany do ko艅ca czerwca 2017 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Zarz膮d przyj膮艂 roczne sprawozdanie finansowe w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 g艂os przeciw. Przeciw g艂osowa艂 Wiktor To艂oczko.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach za 2016 rok. Strata w kwocie netto - 717 632,77 z艂 zostanie pokryta
z kapita艂u zak艂adowego zgromadzonego w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz
z dodatniego wyniku finansowego wypracowanego przez Szpital Powiatowy
w Pyrzycach w latach przysz艂ych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za, 1 g艂os przeciw. Przeciw g艂osowa艂 Wiktor To艂oczko.
Starosta przedstawi艂 sprawozdania finansowe Szpitala Powiatowego za okres wrzesie艅-grudzie艅 2016 r. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdania.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o ustalenie wynagrodzenia dodatkowego dla dyrektor szpitala za okres wrzesie艅-grudzie艅 2016 r. Proponuje si臋 wynagrodzenie za pierwsz膮 po艂ow臋 wrze艣nia przy przyj臋ciu wska藕nika 1,0,
a w pozosta艂ym okresie w wysoko艣ci 80 % maksymalnej stawki przewidzianej
w umowie o zarz膮dzanie. Wiktor To艂oczko zaproponowa艂 obni偶enie tego wynagrodzenia o 50 %. Propozycja ta nie zosta艂a przyj臋ta przez Zarz膮d. Zarz膮d przyzna艂 wynagrodzenie dodatkowe dla dyrektor szpitala zgodnie z wnioskiem. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 g艂os przeciw. Przeciw g艂osowa艂 Wiktor To艂oczko.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o nieodp艂atne u偶yczenie nieruchomo艣ci. Burmistrz Pyrzyc wnioskuje o bezp艂atne u偶yczenie terenu o powierzchni 0,2 ha na dzia艂ce nr 66 po艂o偶onej w Czernicach. Na tym terenie planowane jest utworzenie placu zabaw i rekreacji dla mieszka艅c贸w wsi. Nieruchomo艣膰 po by艂ym Domu Dziecka jest przeznaczona przez Powiat do sprzeda偶y i wprowadzenie zmian w sposobie jej u偶ytkowania zmniejsza warto艣膰 nieruchomo艣ci. Dlatego Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na nieodp艂atne u偶yczenie. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego: informacj臋 z dzia艂alno艣ci w roku 2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii i Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; sprawozdanie za rok 2016 z wykonanych zada艅 przez Geodet臋 Powiatowego, Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydzia艂 Architektury i Budownictwa, Wydzia艂 Geodezji
i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Wydzia艂 Dr贸g i Komunikacji; sprawozdanie
z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za 2016 r.; sprawozdanie
z dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich; Informacja Wojew贸dzkiego Inspektora Ochrony 艢rodowiska o stanie 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego oraz sprawozdanie z wykonania zada艅 za rok 2016 przez Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa pod nazw膮 "Ocena dzia艂alno艣ci w obszarze ochrony 艣rodowiska, melioracji, gospodarki wodnej, le艣nictwa i rybactwa 艣r贸dl膮dowego". Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-04-13 08:25:25
Data ostatniej modyfikacji : 2017-04-13 08:25:25
Liczba wy艣wietle艅 : 896licznik odwiedzin: 12476485