logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 12/2017 z dnia 29 marca 2017 r.Protok贸艂 nr 12/2017
z dnia 29 marca 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Iwon臋 Zibrowsk膮-Os贸ch dyrektor Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach o przedstawienie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego za rok 2016. Jednostka zamkn臋艂a dzia艂alno艣膰 ze strat膮 w wysoko艣ci 716 628,61 z艂 brutto. Planowana kwota straty wynosi艂a dok艂adnie tyle samo i nie przekroczy艂a kwoty amortyzacji. Przyj臋cie takiego planu wynika艂o z potrzeby utworzenia rezerwy finansowej na ewentualne sp艂acenie roszcze艅 pacjent贸w szpitala. Od 2006 roku toczy si臋 post臋powanie w sprawie odszkodowania za uraz dziecka w czasie porodu. Z polisy ubezpieczeniowej szpitala zosta艂o wyp艂acone dziecku 艣wiadczenie, ale rodzice domagaj膮 si臋 zado艣膰uczynienia i w tej sprawie toczy si臋 post臋powanie s膮dowe. Zmiana w planie finansowym zosta艂a wprowadzona 22 grudnia 2016 r. Na koniec roku 2016 szpital nie mia艂 zobowi膮za艅 wymagalnych. Dyrektor szpitala przedstawi艂a r贸wnie偶 sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego Szpitala Powiatowego za 2016 rok. Wydatki inwestycyjne wynios艂y 958 152,86 z艂. W ramach tych 艣rodk贸w zakupiono sprz臋t medyczny i wyposa偶enie oraz adaptowano pomieszczenia na potrzeby oddzia艂u chor贸b wewn臋trznych. Warto艣膰 maj膮tku szpitala wzros艂a o ponad 1 200 000 z艂. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie finansowe, korekt臋 sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2016 wraz
z informacj膮 o stanie mienia powiatu. Na koniec roku pozosta艂y wolne 艣rodki
w wysoko艣ci ponad 1 036 801 z艂. 艢rodki w wysoko艣ci 2 620 000 z艂 zosta艂y zainwestowane g艂贸wnie poprzez inwestycje na drogach powiatowych. Wska藕nik obrazuj膮cy stosunek dochod贸w bie偶膮cych do wydatk贸w bie偶膮cych zosta艂 zachowany. W roku 2016 uleg艂 znacznej poprawie w por贸wnaniu do lat poprzednich. Nast膮pi艂o to g艂贸wnie z powodu wprowadzenia racjonalizacji i obni偶enia bie偶膮cych wydatk贸w o pomad 1 000 000 z艂. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2017 roku. Wioletta Balcerzyk dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki wyja艣ni艂a, 偶e wysoko艣ci dotacji wynikaj膮 z metryczki subwencji o艣wiatowej i na rok 2017 s膮 nast臋puj膮ce: na jednego wychowanka wymagaj膮cego stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy
i wychowania, a tak偶e z upo艣ledzeniem umys艂owym w stopniu g艂臋bokim oraz
z upo艣ledzeniem umys艂owym z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi - 4 172,88 z艂, na jedno dziecko obj臋te wczesnym wspomaganiem rozwoju - 368,97 z艂, na jednego wychowanka m艂odzie偶owego o艣rodka socjoterapii - 2 855,13 z艂, na jednego ucznia specjalnego gimnazjum - 1 190,37 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie og艂oszenia II otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2017 r. Wioletta Balcerzyk przypomnia艂a, 偶e na ten cel, po pierwszym konkursie, w bud偶ecie zosta艂o jeszcze 8 800 z艂 i proponuje si臋 og艂oszenie drugiego konkursu, kt贸ry b臋dzie obejmowa艂 cztery rodzaje zada艅 - zaj臋cia edukacyjno-wychowawcze w dziedzinie ekologii, propagowanie kultury fizycznej poprzez organizacj臋 lub uczestniczenie w imprezach, zawodach oraz zaj臋ciach sportowych, zaj臋cia integracyjne dla os贸b niepe艂nosprawnych, oraz popularyzacja kultury i sztuki lub ochrona d贸br kultury i dziedzictwa narodowego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 dwa wnioski o rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU na rok szkolny 2017/2018. Planowane jest uruchomienie kszta艂cenia dla doros艂ych w formie zaocznej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kierunku projektowanie i wytwarzanie wyrob贸w odzie偶owych oraz uruchomienie w Policealnej Szkole dla Doros艂ych kszta艂cenia zaocznego w kierunku technik administracji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie wyra偶enia zgody na rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach na rok szkolny 2017/2018. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Mi艂osz 艁uszczyk poinformowa艂 Zarz膮d o post臋powaniach przetargowych na realizacj臋 inwestycji na drogach powiatowych. W post臋powaniu na likwidacj臋 nieu偶ywanych torowisk wp艂yn臋艂a tylko jedna oferta znacznie przekraczaj膮ca posiadane na ten cel 艣rodki i b臋dzie og艂oszone powt贸rne post臋powanie. Na przebudow臋 skrzy偶owania w Liniach r贸wnie偶 wp艂yn臋艂a tylko jedna oferta przekraczaj膮ca posiadane 艣rodki. Ofert臋 z艂o偶y艂a firma Emulex, kt贸ra prowadzi inne prace w tym rejonie i cena jest z tego powodu nieco ni偶sza. Nale偶a艂oby skorzysta膰
z tej okazji nawet kosztem zrezygnowania z kt贸rej艣 z zaplanowanych. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋.
Kolejna informacja dotyczy艂 wniosku o dofinansowanie modernizacji ulicy Staromiejskiej w Pyrzycach. Wniosek taki zostanie z艂o偶ony w ramach lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Pyrzyce.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-04-13 08:25:02
Data ostatniej modyfikacji : 2017-04-13 08:25:02
Liczba wy艣wietle艅 : 918licznik odwiedzin: 12481250