logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 11/2017 z dnia 14 marca 2017 r.Protok贸艂 nr 11/2017
z dnia 14 marca 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2017 r. Na dofinansowanie realizacji zada艅 publicznych przewidziano kwot臋 27 000 z艂.
W niniejszym konkursie rozdysponowano 18 200 z艂. Pozosta艂a, niewykorzystana kwota 8 800 z艂 zostanie rozdysponowana w ramach drugiego konkursu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany porozumienia dotycz膮cego powierzenia zadania w zakresie prowadzenia szko艂y mistrzostwa sportowego. Od 1 wrze艣nia 2012 roku Gmina Pyrzyce, na mocy porozumienia z Powiatem Pyrzyckim, przej臋艂a zadanie w艂asne powiatu - prowadzenie szko艂y mistrzostwa sportowego. Wprowadzenie reformy systemu edukacji i w艂膮czenie gimnazjum do o艣mioletniej szko艂y podstawowej wymaga zmiany porozumienia. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Projekt sieci szk贸艂 zosta艂 uchwalony przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego. W opinii Zachodniopomorskiego Kuratora O艣wiaty wskazano, aby w ostatecznej uchwale w 搂 2 pkt 6 skonkretyzowa膰, do kt贸rej szko艂y podstawowej w Pyrzycach zostanie w艂膮czone Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach oraz 搂 3 pkt 3 wskaza膰 w艂a艣ciw膮 dat臋 zako艅czenia dzia艂alno艣ci Gimnazjum Specjalnego w Pyrzycach. Uzyskano pozytywn膮 opini臋 Przewodnicz膮cej Mi臋dzyzak艂adowej Organizacji Zwi膮zkowej NSZZ "Solidarno艣膰" Pracownik贸w O艣wiaty i Wychowania w Pyrzycach w sprawie tej uchwa艂y. Zwi膮zek Nauczycielstwa Polskiego w Pyrzycach nie przedstawi艂 opinii w wyznaczonym 21-dniowym terminie, co oznacza rezygnacj臋 z prawa do jej wyra偶enia, a tym samym akceptacj臋 uchwa艂y. W ostatecznym projekcie uchwa艂y uwzgl臋dniono uwagi Kuratora O艣wiaty. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-04-13 08:24:43
Data ostatniej modyfikacji : 2017-04-13 08:24:43
Liczba wy艣wietle艅 : 845licznik odwiedzin: 12462750