logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 9/2017 z dnia 1 marca 2017 r.Protok贸艂 nr 9/2017
z dnia 1 marca 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o udost臋pnienie miejsc noclegowych dla uczestnik贸w Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem. Dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury wnioskuje o nieodp艂atne udost臋pnienie miejsc noclegowych w internacie Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU i internacie Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego
w okresie od 28 czerwca do 3 lipca 2017 r. W oparciu o dane z poprzednich lat, wk艂ad Powiatu Pyrzyckiego w organizacj臋 Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem wynosi co roku kilkana艣cie tysi臋cy z艂otych. R贸wnie偶 w tym roku Zarz膮d zdecydowa艂, aby wesprze膰 to wydarzenie artystyczne i wyrazi艂 zgod臋 na nieodp艂atne udost臋pnienie miejsc noclegowych. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2017 r. W sk艂ad komisji weszli pracownicy Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, przedstawiciele organizacji pozarz膮dowych i cz艂onek Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia Programu Kultury Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017-2021. Program b臋dzie stanowi艂 podstaw臋 do konstruowania bud偶etu powiatu i udzielania wsparcia
w dziedzinie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego. Wiktor To艂oczko zwr贸ci艂 uwag臋 na fakt, 偶e zosta艂 stworzony dokument, kt贸ry nie jest wymagany przepisami prawa i umieszcza go w formie projektu uchwa艂y. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Od g艂osu wstrzyma艂 si臋 Wiktor To艂oczko.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie uchwalenia Regulaminu Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej Powiatu Pyrzyckiego. Uchwa艂膮 zmienia si臋 regulamin przyj臋ty w roku 2000. Zmiany uwzgl臋dniaj膮 zmiany w prawodawstwie oraz do艣wiadczenia w funkcjonowaniu spo艂ecznych stra偶y rybackich. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego: stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim; sprawozdanie
z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy; informacje na temat realizacji uchwa艂y
w sprawie likwidacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach; informacja dotycz膮ca inwestycji na drogach powiatowych na 2017 r. oraz informacja dotycz膮ca dzia艂alno艣ci Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-03-16 10:59:10
Data ostatniej modyfikacji : 2017-03-16 10:59:10
Liczba wy艣wietle艅 : 837licznik odwiedzin: 12481233