logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XXXIII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 22 marca 2017 roku godz. 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXXIII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 22 marca 2017 roku
godz. 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XXXI i XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.


7. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany porozumienia dotycz膮cego powierzenia zadania w zakresie prowadzenia szko艂y mistrzostwa sportowego (proj. nr 155);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

8. Stan Bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim, sprawozdania przedstawiaj膮;
a) Komisja Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego;
b) Powiatowe Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego;
c) Komendant Powiatowy Policji;
d) Prokurator Rejonowy;
e) Komendant Powiatowy Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

9. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy - realizacja Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz wsp贸艂praca ze szko艂ami, z firmami i szko艂ami wy偶szymi, zmierzaj膮ca do kszta艂cenia uczni贸w wg zapotrzebowania rynku pracy;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.


10. Informacja o pozyskaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne funduszy zewn臋trznych - wykaz program贸w do kt贸rych z艂o偶ono wnioski;
. Opinie Komisji;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.


11. Sprawozdanie z realizacji programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2016;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie Programu Kultury Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017-2021 (proj. Nr 153);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia Regulaminu Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej Powiatu Pyrzyckiego. (proj. Nr 154);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi nr 2/17 z dnia 7 marca 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego (proj. Nr 157);
. Dyskusja;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego (proj. Nr 156);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
18. Zamkni臋cie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.

PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-03-14 13:12:59
Data ostatniej modyfikacji : 2017-03-14 13:12:59
Liczba wy艣wietle艅 : 952licznik odwiedzin: 12481725