logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 6/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.Protok贸艂 nr 6/2017
z dnia 8 lutego 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2017 roku zada艅 publicznych. Og艂asza si臋 otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 w zakresie: nauki, szkolnictwa wy偶szego, edukacji, o艣wiaty i wychowania; turystyki i krajoznawstwa; ekologii
i ochrony zwierz膮t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej; ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i dziedzictwa narodowego. Zasady i tryb konkursu okre艣la za艂膮cznik do uchwa艂y. Konkurs obejmuje 12 zada艅. Na realizacj臋 zada艅 wybranych w ramach konkursu, przeznacza si臋 艣rodki finansowe w wysoko艣ci 27 000 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli. Ze sprawozdania zbiorczego za rok 2016 wynika, 偶e wysoko艣膰 艣rednich wynagrodze艅 jest wy偶sza od okre艣lonych, w drodze rozporz膮dzenia minimalnych stawek. W przypadku, gdyby nie osi膮gni臋to wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅, nale偶a艂oby wyp艂aci膰 nauczycielom kwot臋 r贸偶nicy w formie jednorazowego dodatku. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na og艂oszenie przetargu, na sprzeda偶 nieruchomo艣ci. Sprzeda偶 dotyczy trzech dzia艂ek niezabudowanych oznaczonych nr 15/7, nr 15/18 i nr 15/19, po艂o偶onych w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce. Wcze艣niej og艂aszane przetargi nie doprowadzi艂y do ich sprzeda偶y. Proponuje si臋 og艂oszenie sz贸stego ustnego przetargu nieograniczonego oraz obni偶enie ceny wywo艂awczej o 30 % warto艣ci nieruchomo艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-03-02 07:52:10
Data ostatniej modyfikacji : 2017-03-02 07:52:10
Liczba wy艣wietle艅 : 947licznik odwiedzin: 12483230