logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 3/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.Protok贸艂 nr 3/2017
z dnia 18 stycznia 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie roz艂o偶enia na raty sp艂aty nale偶no艣ci oraz umorzenia odsetek od nieterminowej sp艂aty nale偶no艣ci. Proponuje si臋 roz艂o偶enie na 15 rat sp艂at臋 kwoty 1446,21 z艂, kt贸ra jest zaleg艂o艣ci膮 Aleksandra i Renaty Kuraszewskich, zamieszka艂ych w Tetyniu 72/3, za wod臋 zimn膮 i energi臋 elektryczn膮, z okresu, gdy w艂a艣cicielem lokalu by艂 Powiat Pyrzycki. Prowadzone w tej sprawie post臋powanie egzekucyjne okaza艂o si臋 nieskuteczne. Dalsze dzia艂ania polegaj膮ce na dokonaniu wpisu hipoteki przymusowej spowodowa艂o, 偶e d艂u偶nicy z艂o偶yli wniosek o roz艂o偶eniu sp艂aty zaleg艂ej kwoty na raty. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek Geodety Powiatowego o wyra偶enie zgody na zawarcie umowy nadzoru autorskiego nad systemem obs艂ugi zasobu geodezyjnego. Firma SYSTERM INFO Sp. z o.o. z Poznania jest autorem oprogramowania
GEO-INFO wykorzystywanego do prowadzenia i obs艂ugi zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, w tym ewidencji grunt贸w i budynk贸w w powiecie pyrzyckim.
W ramach umowy firma SYSTERM INFO zapewnia nadz贸r informatyczny nad funkcjonowaniem systemu, pomoc w sytuacjach problemowych, a przede wszystkim aktualizacj臋 systemu poprzez udost臋pnianie nowych wyda艅 programu uwzgl臋dniaj膮cych zmiany przepis贸w prawa w dziedzinie geodezji i kartografii.
Od 2015 roku finansowanie umowy nie mo偶e pochodzi膰 ze 艣rodk贸w pochodz膮cych
z dotacji celowej i nast臋puje ze 艣rodk贸w w艂asnych powiatu. Umowa b臋dzie obowi膮zywa艂a do ko艅ca roku 2017, a jej koszt to 33 948 z艂. Cz臋艣膰 koszt贸w
w wysoko艣ci 7 380 z艂 zostanie poniesiona przez gminy powiatu pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podpisanie umowy w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu pyrzyckiego. Jest to uchwa艂a intencyjna, przedstawiaj膮ca projekt dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Podj臋ta uchwa艂a zostanie przekazana do zaopiniowania przez Zachodniopomorskiego Kuratora O艣wiaty i zwi膮zki zawodowe. Ostateczna uchwa艂a, uwzgl臋dniaj膮ca uzyskanie opinie, zostanie podj臋ta w terminie do 31 marca 2017 r. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2017 r. Rozk艂ad jest dostosowany do potrzeb ludno艣ci i zapewnia dost臋pno艣膰 艣wiadcze艅 r贸wnie偶 w porze nocnej, niedziele, 艣wi臋ta i inne dni wolne od pracy. Projekt uchwa艂y zosta艂 przygotowany po zasi臋gni臋ciu opinii w贸jt贸w
i burmistrz贸w oraz samorz膮du aptekarskiego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta poprosi艂 Mi艂osza 艁uszczyka o przedstawienie projektu planu inwestycji na drogach powiatowych w roku 2017. Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwot臋 936 558 z艂. Przy wykorzystaniu tych 艣rodk贸w oraz 艣rodk贸w zewn臋trznych i zadeklarowanych przez gminy mo偶na wykona膰 kilkana艣cie zada艅, kt贸re zosta艂y wybrane po konsultacjach z w贸jtami i burmistrzami. S膮 w艣r贸d nich opracowania dokumentacji, remonty i przebudowa dr贸g, chodnik贸w, budowa zatoki autobusowej, budowa parkingu, przebudowa nieczynnych przejazd贸w kolejowych. Kolejno艣膰 wykonania i ilo艣膰 mo偶liwych do zrealizowania zada艅 uzale偶niona jest od ilo艣ci 艣rodk贸w, kt贸rymi w danej chwili Powiat b臋dzie dysponowa艂. Wysoko艣膰 tych 艣rodk贸w jest zale偶na od wysoko艣ci ostatecznych kwot subwencji oraz wysoko艣ci kwot uzyskanych ze sprzeda偶y mienia. Dlatego uszczeg贸艂owienie planu inwestycji nast膮pi najwcze艣niej w marcu. Zarz膮d zaakceptowa艂 wst臋pny plan w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.
Mi艂osz 艁uszczyk poinformowa艂 Zarz膮d o odrzuceniu wniosku fundacji Toja
o dofinansowanie utworzenia Centrum Integracji Spo艂ecznej. Zarz膮d wcze艣niej wyrazi艂 zgod臋 na nieodp艂atne u偶yczenie niezagospodarowanego pi臋tra w budynku przy ulicy M艂odych Technik贸w 5a na potrzeby Centrum Integracji Spo艂ecznej.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-03-02 07:51:07
Data ostatniej modyfikacji : 2017-03-02 07:51:07
Liczba wy艣wietle艅 : 862licznik odwiedzin: 12475308