logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

wykonanie ekspertyz: ornitologicznej i chiropterologicznej na potrzeby termomodernizacji budynku SOSW w Pyrzycach, ul. S艂owackiego 1

Starosta Powiatu Pyrzyckiego zwraca si臋 z pro艣b膮 o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie ekspertyz: ornitologicznej i chiropterologicznej (3 egz. wersja papierowa + wersja elektroniczna na p艂ycie CD - edytowalna + PDF), na potrzeby termomodernizacji budynku Specjalnego O艣rodka Szkolno - Wychowawczego w Pyrzycach, ul. S艂owackiego 1, 74 - 200 Pyrzyce.

Charakterystyka budynku:
Powierzchnia zabudowy: 1 552,84 m2
Kubatura: 5955,45 m3
Wysoko艣膰: ok. 10 m
Ilo艣膰 kondygnacji: 2-3

Dokumenty stanowi膰 b臋d膮 za艂膮czniki do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku Specjalnego O艣rodka Szkolno - Wychowawczego w Pyrzycach"" finansowanego ze 艣rodk贸w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego; dzia艂anie 2.5 Modernizacja energetyczna obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej.

Przed sporz膮dzeniem ekspertyz konieczna b臋dzie wizja w terenie.

Ekspertyzy powinny obejmowa膰 przeprowadzenie wymaganych bada艅 ornitologiczno - chiropterologicznych budynku wraz ze sporz膮dzeniem pe艂nej dokumentacji wymaganej do przed艂o偶enia Regionalnej Dyrekcji Ochrony 艢rodowiska oraz dokumentacji do prowadzenia prac budowlanych przy ocieplaniu budynk贸w m.in.:
. Charakterystyka kontrolowanych obiekt贸w,
. Termin przeprowadzenia kontroli oraz opis u偶ytego sprz臋tu,
. Opis stwierdzonych gatunk贸w,
. Zalecany harmonogram przeprowadzenia prac,
. Propozycja wykonania kompensacji przyrodniczej,
. Wykaz niezb臋dnych zezwole艅 do prowadzenia prac,
. Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych stanowisk.
. Inne wymagane przepisami

Ekspertyzy musz膮 spe艂nia膰 wymagania dotycz膮ce ochrony ptak贸w i nietoperzy przed przyst膮pieniem do prac termomodernizacyjnych wynikaj膮ce z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych.

O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy (za艂膮cznik 2 do niniejszego zapytania ofertowego):
. posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania;
. posiadaj膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie;
. dysponuj膮 odpowiednim potencja艂em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia;
. znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia.

Planowany termin zwi膮zania umow膮 dla wykonania ekspertyz wynosi膰 b臋dzie 30 dni kalendarzowych.

Termin p艂atno艣ci za wykonane prace wynosi艂 b臋dzie 14 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT/rachunku.

Zaoferowana cena musi by膰 wyra偶ona jako cena netto i brutto zgodnie z formularzem ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

Oferta Wykonawcy winna by膰 podpisana przez upowa偶nionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawiera膰 nazw臋 Wykonawcy lub piecz膮tk臋 nag艂贸wkow膮 firmy. Okres wa偶no艣ci oferty 30 dni.

Podstawowym kryterium wyboru oferty jest: cena (60%) i do艣wiadczenie (40%).

Warunkiem z艂o偶enia oferty jest wykonanie w ostatnich 3 latach min. 3 ekspertyz (do formularza oferty nale偶y do艂膮czy膰 stosowne dokumenty potwierdzaj膮ce do艣wiadczenie - za艂膮cznik 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

Oferty prosz臋 sk艂ada膰 od 1 marca 2017r do 14 marca 2017 r. do godziny 14:00 za pomoc膮 poczty elektronicznej na adres e-mail: p.kowalski@pyrzyce.pl. Dopuszcza si臋 tak偶e sk艂adanie ofert: osobi艣cie, za pomoc膮 poczty tradycyjnej/kuriera pod warunkiem dostarczenia ich do (Punktu Informacji) w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74 - 200 Pyrzyce (obliguj膮ca jest data i godzina wp艂ywu oferty).Zamawiaj膮cy o艣wiadcza, 偶e niniejsze zapytanie ofertowe ma wy艂膮cznie charakter rozeznania rynku pod k膮tem wyboru najkorzystniejszej oferty. Z艂o偶enie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia wzgl臋dem Powiatu Pyrzyckiego o zawarcie umowy, kt贸re nast膮pi w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach RPO WZ 2014 - 2020 na realizacj臋 projektu "Termomodernizacja budynku Specjalnego O艣rodka Szkolno - Wychowawczego w Pyrzycach"
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC85.8 KB POBIERZza艂膮cznik nr 12017-02-27 09:59:27446
.DOC85.8 KB POBIERZza艂膮cznik nr 22017-02-27 09:59:33457
.DOC86.4 KB POBIERZza艂膮cznik nr 32017-02-27 09:59:42449
.DOC92.4 KB POBIERZza艂膮cznik nr 42017-02-27 09:59:51470
.PDF163 KB POBIERZwynik post臋powania2017-04-04 12:57:31361

Autor : Piotr Kowalski
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-02-27 09:59:15
Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-27 10:00:24
Liczba wy艣wietle艅 : 1092

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  27.02.2017 08:59poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11836121