logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 52/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 52/2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wnioski Lokalnego Punktu Informacyjnego o zmiany
w planie finansowym. Pierwszy wniosek dotyczy艂 zmniejszenia planu dochod贸w
o kwot臋 13 000 z艂. Zmniejszeniu uleg艂a dotacja celowa przyznana na rok 2016. Drugi wniosek dotyczy艂 przesuni臋cia kwoty 9 349,79 z艂 pomi臋dzy paragrafami. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wnioski o wprowadzenie zmian w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU. Pierwszy wniosek dotyczy艂 przesuni臋cia kwoty 798,20 z艂 pomi臋dzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli prowadz膮cych zaj臋cia w ramach projektu "Dzi艣 zagraniczna praktyka - jutro zawodowy sukces". Drugi wniosek dotyczy艂 zwi臋kszenia planu wydatk贸w o kwot臋 15 000 z艂, kt贸ra zostanie przeznaczona na zakup energii cieplnej. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, ze mo偶na przenie艣膰 kwot臋 11 334 z艂 w ramach dzia艂u 801 z rozdzia艂u 80 195 oraz kwot臋 3 666 z艂 z rezerwy og贸lnej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 zmniejszenia planu dochod贸w o kwot臋 13 000 z艂 zgodnie z wnioskiem Lokalnego Punktu Informacyjnego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e pierwsz膮 uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋cia 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami zgodnie z wnioskami Lokalnego Punktu Informacyjnego i Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU, a drug膮 uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋cia 艂膮cznej kwoty 137 700 z艂 w planie finansowym Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przyst膮pienie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU do konkursu og艂oszonego przez Fundacj臋 Kulczyk. Fundacja og艂osi艂a konkurs grantowy na budow臋 infrastruktury trwa艂ej. Szko艂a przygotowa艂a projekt modernizacji lekkoatletycznego boiska sportowego polegaj膮cy na doko艅czeniu modernizacji skoczni do skoku w dal. Granty w wysoko艣ci 25 000 z艂 b臋d膮 przydzielane w drugiej po艂owie roku 2017. Wk艂ad w艂asny wynosi 7 000 z艂
i wymagany b臋dzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku konkursowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyst膮pienie do konkursu i zabezpieczenie 艣rodk贸w w bud偶ecie powiatu na wk艂ad w艂asny. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o udzielenie dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU pe艂nomocnictwa do wyst臋powania w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego. Pe艂nomocnictwo obejmuje podpisywanie um贸w i zaci膮ganie zobowi膮za艅 finansowych w ramach konkursu og艂oszonego przez Fundacj臋 Kulczyk. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na udzielenie pe艂nomocnictwa w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Regionalna Izba Obrachunkowa zwr贸ci艂a uwag臋 na b艂膮d w obliczeniach kwot wolnych 艣rodk贸w z roku poprzedniego w uchwale podj臋tej 14 grudnia w tej sprawie. Przedstawiona uchwa艂a zawiera sprostowanie b艂臋du. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zwo艂anie sesji nadzwyczajnej wynika z konieczno艣ci podj臋cia uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016 zawieraj膮cej sprostowanie b艂臋du. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Regulamin dostosowano do zmienionej struktury wynikaj膮cej ze zlikwidowania Zarz膮du Dr贸g Powiatowych i przej臋cia jego zada艅 przez Starostwo. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂ania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego. Projekt zawiera kierunki dzia艂a艅 Zarz膮du na okres dw贸ch lat pozosta艂ych do zako艅czenia kadencji. W trakcie dyskusji sformu艂owano zadania, kt贸rym w swojej dzia艂alno艣ci Zarz膮d zamierza po艣wi臋ci膰 najwi臋cej uwagi. Ostateczny kszta艂t uchwa艂y zostanie okre艣lony na kolejnym posiedzeniu Zarz膮du.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-01-12 14:45:25
Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-25 14:40:10
Liczba wy艣wietle艅 : 950

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  12.01.2017 13:45poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12462897