logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXXI/173/01

w sprawie ustalenie planu sieci publicznych szk贸艂 ponadgimnazjalnych

Uchwa艂a Nr XXXI/173/01
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie ustalenie planu sieci publicznych szk贸艂 ponadgimnazjalnych

Na podstawie art.17 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r o systemie o艣wiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329; zmiany: Dz. U. Nr 106, poz. 496; z 1997r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz. 943; z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz.1126; z 2000r.: Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz.1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615), w zwi膮zku z art. 10 a, ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. - Przepisy wprowadzaj膮ce reform臋 ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz.1312; z 2001r.: Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz.1615), zgodnie z art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz.1014; z 2000r.: Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.1009, Nr 95, poz.1041; z 2001r.: Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971, Nr 100, poz.1084) po uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Kuratorem O艣wiaty oraz zasi臋gni臋ciu opinii Powiatowego Urz臋du Pracy, Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:
搂 1

Ustala si臋 na terenie Powiatu Pyrzyckiego plan sieci publicznych szk贸艂 ponadgimnazjalnych oraz szk贸艂 specjalnych z uwzgl臋dnieniem szk贸艂 ponadgimnazjalnych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Lipiany.
1) Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 2, w sk艂ad kt贸rego wchodz膮:
Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce w Pyrzycach;
I Liceum Profilowane w Pyrzycach.

Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach, ul. M艂odych Technik贸w 5, w sk艂ad kt贸rego wchodz膮:

II Liceum Profilowane w Pyrzycach;
Technikum Rolnicze w Pyrzycach;
Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Pyrzycach;
Zasadnicza Szko艂a Zawodowa w Pyrzycach;
Zasadnicza Szko艂a Zawodowa Specjalna w Pyrzycach.

Zesp贸艂 Szk贸艂 Specjalnych w Pyrzycach im. Jana Brzechwy, ul. S艂owackiego 1, w sk艂ad kt贸rego wchodz膮:
Szko艂a Podstawowa Specjalna w Pyrzycach;
Publiczne Gimnazjum Specjalne w Pyrzycach.


Zesp贸艂 Szk贸艂 w Lipianach, ul. Tadeusza Ko艣ciuszki 1, w sk艂ad kt贸rego wchodz膮:
Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce w Lipianach;
Liceum Profilowane w Lipianach;
Zasadnicza Szko艂a Zawodowa w Lipianach.
搂 2
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.
搂 3
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 31.12.2001r i podlega og艂oszeniu w lokalnych 艣rodkach masowego przekazu oraz na tablicy og艂osze艅 Starostwa.

PRZEWODNICZ膭CY RADY JERZY GOCLIK


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 12:17:28
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 12:17:28
Liczba wy艣wietle艅 : 4457licznik odwiedzin: 11426816