logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXX/172/01

w sprawie przyst膮pienia do Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego

Uchwa艂a Nr XXX/172/01
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 13 grudnia 2001 r.

w sprawie przyst膮pienia do Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578, zmiany: z 1999 r. Nr 155, poz. 1014; z 2000 r. Dz. U. Nr 12, poz. 136; Nr 26 poz. 306; Nr 48 poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz.1009; Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971, Nr 100 poz.1084) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1

Przyst膮pi膰 do Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego

搂 2

Przekaza膰 na rzecz Zwi膮zku prawa i obowi膮zki wynikaj膮ce z nast臋puj膮cych zada艅 :

1. Realizacja zadania wynikaj膮cego z 搂 80 ust. 1 pkt 2 rozporz膮dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji grunt贸w i budynk贸w (Dz. U. Nr 38, poz. 454), a w szczeg贸lno艣ci wsp贸lny zakup i wdro偶enie jednego oprogramowania dla ca艂ego wojew贸dztwa do prowadzenia ewidencji grunt贸w.
2. Realizacja zadania wynikaj膮cego z 搂 80 ust. 1, pkt 3a wy偶ej wymienionego rozporz膮dzenia w zakresie ewidencji budynk贸w i lokali.
3. Podejmowanie innych zada艅 wynikaj膮cych z uchwa艂 rad powiat贸w dotycz膮cych za艂o偶enia katastru nieruchomo艣ci.

搂 3

Przyj膮膰 Statut Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, kt贸ry stanowi za艂膮cznik do niejszej uchwa艂y.

搂 4

Pokrywa膰 zobowi膮zania finansowe wynikaj膮ce z uczestnictwa w Zwi膮zku Celowym Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, a w szczeg贸lno艣ci op艂aca膰 sk艂adki cz艂onkowskie.

搂 5

Wyznaczy膰 do reprezentowania powiatu w Zwi膮zku Celowym Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego Stanis艂awa St臋pnia - Starost臋 Pyrzyckiego oraz Jerzego Goclika - radnego Powiatu Pyrzyckiego.

搂 6

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 12:17:05
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 12:17:05
Liczba wy艣wietle艅 : 2495licznik odwiedzin: 11432068