logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXIX/167/01

w sprawie zmian w tre艣ci uchwa艂y Nr XIX/110/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i przyznawania innych 艣wiadcze艅 oraz okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia, a tak偶e wysoko艣ci szczeg贸艂owych zasad przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego.
Uchwa艂a Nr XXIX/167/01
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 31 pa藕dziernika 2001 r.

w sprawie zmian w tre艣ci uchwa艂y Nr XIX/110/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i przyznawania innych 艣wiadcze艅 oraz okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia, a tak偶e wysoko艣ci szczeg贸艂owych zasad przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357; z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239; Nr 22, poz.29; Nr 122, poz. 1323; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194), w zwi膮zku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578; z 1998 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1014; z 2000 r. Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971, Nr 100, poz. 1048) oraz przepisami Rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysoko艣ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysoko艣ci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn膮 godzin臋 przeliczeniow膮, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zada艅 i zaj臋膰 uprawniaj膮cych do dodatku funkcyjnego, og贸lnych warunk贸w przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci膮偶liwych warunk贸w pracy stanowi膮cych podstaw臋 przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczeg贸lnych przypadk贸w zaliczania okres贸w zatrudnienia i innych okres贸w uprawniaj膮cych do dodatku za wys艂ug臋 lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455, Dz. U. Nr 100, poz. 1074; z 2001 r. Dz. U. Nr 54, poz. 544) po zasi臋gni臋ciu opinii organizacji zwi膮zkowych Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1

W Regulaminie w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i przyznawania innych 艣wiadcze艅 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia a tak偶e wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego, b臋d膮cym za艂膮cznikiem do Uchwa艂y Nr XIX/110/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 sierpnia 2000 r. w cz臋艣ci „Wysoko艣膰 stawek dodatk贸w za warunki pracy oraz zasady i warunki ich przyznawania” wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:
- w 搂 16 ust. 2 pkt. 4) otrzymuje brzmienie: „nauczyciele i wychowawcy prowadz膮cy zaj臋cia dydaktyczne i wychowawcze w szko艂ach (klasach) specjalnych oraz prowadz膮cy indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kszta艂cenia specjalnego w wysoko艣ci od 1 do 20 % wynagrodzenia zasadniczego”;
- w 搂 16 ust. 2 pkt. 9) otrzymuje brzmienie: „prowadzenie zaj臋膰 wychowawczych w specjalnych o艣rodkach szkolno-wychowawczych (w tym internatach) w wysoko艣ci od 1 do 30% wynagrodzenia zasadniczego”.

搂 2

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia podj臋cia.

WICEPRZEWODNICZ膭CY RADY

W艁ADYS艁AW BAKUN
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 12:15:22
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 12:15:22
Liczba wy艣wietle艅 : 2850licznik odwiedzin: 11808177