logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 47/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 47/2016
z dnia 23 listopada 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych niepublicznych. Na skutek wzrostu ilo艣ci uczni贸w zmieni艂a si臋 wysoko艣膰 kwoty, kt贸r膮 nale偶y przekaza膰 tym plac贸wkom. Kwota ta jest wy偶sza od przyj臋tej
w planie wydatk贸w. Dlatego konieczne b臋dzie dokonanie przesuni臋膰 艣rodk贸w
z innych dzia艂贸w i rozdzia艂贸w. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu doda艂,
偶e ostateczna kwota znana b臋dzie do 10 grudnia, gdy wp艂yn膮 informacje z SIO
o aktualnej liczbie uczni贸w. Konieczne przesuni臋cia zostan膮 dokonane stosown膮 uchwa艂膮. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wnioski o zmiany w planie finansowym Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Pierwszy wniosek dotyczy艂 zwi臋kszenia planu wydatk贸w. Obecnie kwota potrzebna na bie偶膮ce wydatki zwi膮zane
z wynagrodzeniami i zakupem energii wynosi 92 500 z艂. Skarbnik wyja艣ni艂,
偶e mo偶liwe jest przesuni臋cie 艣rodk贸w, na te wydatki, z rezerwy og贸lnej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Drugi wniosek dotyczy艂 przesuni臋cia 艣rodk贸w w wysoko艣ci 14 000 z艂 pomi臋dzy paragrafami w ramach dzia艂u 801. Konieczno艣膰 dokonania przesuni臋cia 艣rodk贸w wynika ze zmian w zatrudnieniu oraz awansu zawodowego nauczycieli. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wnioski o zmiany w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂
nr 2 CKU. Pierwszy wniosek dotyczy艂 przesuni臋cia 艣rodk贸w w wysoko艣ci 72 573 z艂 pomi臋dzy paragrafami w ramach dzia艂u 801. Kwota ta, stanowi膮ca oszcz臋dno艣ci
w rozdzia艂ach 80120, 80144, 80150 i 80151, zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale "szko艂y zawodowe". Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Drugi wniosek dotyczy艂 zwi臋kszenia planu wydatk贸w o kwot臋 168 000 z艂. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zwi臋kszenie planu wydatk贸w mo偶na dokona膰 przesuwaj膮c 艣rodki pomi臋dzy paragrafami w ramach dzia艂u 801. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmiany w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂
nr 1. Wniosek dotyczy艂 zwi臋kszenia planu wydatk贸w o kwot臋 75 511 z艂. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e kwot臋 te mo偶na przesun膮膰 w ramach dzia艂u 801. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wniosek dotyczy艂 zwi臋kszenia planu wydatk贸w o kwot臋 23 005 z艂 przeznaczonej na pokrycie koszt贸w utrzymania dzieci w plac贸wkach s膮siednich powiat贸w. Rozliczenia takie realizowane s膮 na podstawie porozumie艅 pomi臋dzy samorz膮dami. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e jest to mo偶liwe poprzez przesuni臋cie 艣rodk贸w w ramach rozdzia艂u 85021. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w zgodnie z wnioskami przyj臋tymi przez Zarz膮d oraz przesuni臋膰 艣rodk贸w w dziale 75020
i 75019 na pokrycie nieprzewidzianych wcze艣niej wydatk贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacj臋 w wysoko艣ci 43 000 z艂 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej oraz dotacj臋 w wysoko艣ci 16 000 z艂 przeznaczon膮 dla rodzin zast臋pczych. Jednocze艣nie zmniejsza si臋 o 2 000 z艂 dotacj臋 na prace geodezyjno-urz膮dzeniowe na potrzeby rolnictwa. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
W dalszej cz臋艣ci posiedzenia Zarz膮d obradowa艂 w sk艂adzie czteroosobowym. Mi艂osz 艁uszczyk uda艂 si臋 na wcze艣niej zaplanowane spotkanie.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w roku 2016. Poniewa偶 pozosta艂y niewykorzystane 艣rodki z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz z zakresu dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w 艂膮cznej wysoko艣ci 7 757 z艂 proponuje si臋 przeznaczy膰 na zwi臋kszenie dofinansowania zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym na podstawie odr臋bnych przepis贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
i przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zbycie nieruchomo艣ci po by艂ym Domu Dziecka w Czernicach w drodze rokowa艅. W bie偶膮cym roku odby艂y si臋 dwa przetargi, do kt贸rych nie przyst膮pi艂 偶aden oferent. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zbycie nieruchomo艣ci w drodze rokowa艅. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Nieruchomo艣膰 stanowi lokal w budynku Starostwa Powiatowego, wynajmowany przez Poczt臋 Polsk膮 S.A. Kolejna umowa zostanie zawarta na 5 lat. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 porozumienie w sprawie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej na obszarze powiatu pyrzyckiego. Porozumienie z Okr臋gow膮 Izb膮 Radc贸w Prawnych w Szczecinie oraz ze Szczeci艅ska Izb膮 Adwokack膮 zawiera si臋 w celu zapewnienia udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej na obszarze powiatu pyrzyckiego w roku 2017. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie porozumienia w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady na najbli偶szej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego: ocena realizacji programu rozwoju kultury fizycznej
i sportu w Powiecie Pyrzyckim w roku 2015, sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego za rok 2015/2016, informacja
z przedsi臋wzi臋膰 sportowo-rekreacyjnych oraz zamierze艅 na przysz艂y rok Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-12-19 11:31:40
Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-19 11:31:40
Liczba wy艣wietle艅 : 963licznik odwiedzin: 12463795