logo
logo
Nieruchomo艣ci » Komunikaty
Obwieszczenie

decyzja Starosty Pyrzyckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomo艣膰 o nieuregulowanym stanie prawnym, po艂o偶on膮 w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej, oznaczon膮 jako dzia艂ka nr 78/2 o聽pow.聽0,0105聽ha obr臋b Pyrzyce聽10.

Nasz znak: GGN.683.2.3.2016.WO Pyrzyce, dnia 16 grudnia 2016 r.


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w zwi膮zku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (tekst jednolity: Dz. U. z聽2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10聽kwietnia 2003 r. o szczeg贸lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr贸g publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z聽2015, poz. 2031)

zawiadamiam, 偶e
zosta艂a wydana decyzja Starosty Pyrzyckiego znak: GGN.2.3.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomo艣膰 o nieuregulowanym stanie prawnym, po艂o偶on膮 w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej, oznaczon膮 jako dzia艂ka nr 78/2 o聽pow.聽0,0105聽ha obr臋b Pyrzyce聽10.
Nieruchomo艣膰 przesz艂a na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10聽kwietnia 2003 r. o聽szczeg贸lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr贸g publicznych, w zwi膮zku z decyzj膮 Starosty Pyrzyckiego nr聽2/2016 z dnia 28聽lipca 2016 r. o聽zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej pod nazw膮 - "Przebudowa i聽rozbudowa ulicy Staromiejskiej w Pyrzycach".
Od decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania s艂u偶y stronom prawo wniesienia odwo艂ania do聽Wojewody Zachodniopomorskiego za po艣rednictwem Starosty Pyrzyckiego w聽terminie 14聽dni od daty jej obwieszczenia.
Dor臋czenie przez obwieszczenie, stosownie do przepisu art. 49 Kodeksu post臋powania administracyjnego uwa偶a si臋 za dokonane po up艂ywie 14 dni od dnia publicznego og艂oszenia.

Akta sprawy dost臋pne s膮 w siedzibie Wydzia艂u Geodezji i聽Gospodarki Nieruchomo艣ciami Starostwa Powiatowego w Pyrzycach przy ul. Bartosza G艂owackiego 22, pok贸j nr 11, w聽godzinach pracy urz臋du.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-12-16 07:22:21
Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-16 07:23:47
Liczba wy艣wietle艅 : 1070

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  16.12.2016 06:22poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12465164