logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XXIX SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 14 grudnia 2016 roku godz. 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXIX SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 14 grudnia 2016 roku
godz. 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XXVII i XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja o realizacji obowi膮zku sk艂adania o艣wiadcze艅 maj膮tkowych;
a) Dyskusja.

8. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenie bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2017 (proj. Nr 133);
. Opinie Komisji;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.
.
9. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017 - 2026 (proj. Nr 134);
. Opinie Komisji;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

10. Informacja dotycz膮ca kierunk贸w rozwoju Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na lata 2016 - 2026;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.11. Ocena realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Pyrzyckim w roku 2016;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach za rok szkolny 2015/2016;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2017 r. (proj. Nr 132);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego (proj. Nr 135);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.


15. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2016 roku (proj. Nr 136);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze Powiatu Pyrzyckiego na 2017 r. (proj. Nr 137);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Spo艂ecznej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (proj. Nr 138);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

18. Projekt uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu na rok 2016 oraz zmiany bud偶etu Powiatu na rok 2016 (proj. Nr 139);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

19. Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia woli wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z Komendantem Wojew贸dzkim Policji w Szczecinie w zakresie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach (proj. Nr 140);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

20. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi nr 13/16 z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r. na dzia艂anie Starosty Pyrzyckiego (proj. Nr 141);
. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.


21. Projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2017 (proj. Nr 142);
. Opinie Komisji;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

22. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2017 (proj. Nr 143);
. Opinie Komisji;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

23. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci sta艂ych komisji rady;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozda艅.


24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
25. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
26. Zamkni臋cie obrad XXIX sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-12-01 09:52:36
Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-01 09:52:36
Liczba wy艣wietle艅 : 1123licznik odwiedzin: 12434845