logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 46/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 46/2016
z dnia 15 listopada 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2017. Pomimo licznych dzia艂a艅 podejmowanych przez 艣rodowisko samorz膮dowe nie nast膮pi艂a zmiana ustawy
o dochodach jednostek samorz膮du terytorialnego. Dlatego struktura dochod贸w powiatu na rok 2017 nie uleg艂a zmianie i nadal decyduj膮cy wp艂yw na mo偶liwo艣膰 finansowania zada艅 statutowych powiatu ma wysoko艣膰 przyznawanych subwencji
i dotacji z bud偶etu pa艅stwa. Na rok 2017 prognozowane s膮 dochody w wysoko艣ci 43 357 387,91 z艂, a wydatki w wysoko艣ci 42 361 387,91 z艂. Rozchody w wysoko艣ci 996 000 z艂 s膮 zwi膮zane z wykupem obligacji oraz sp艂at膮 kredytu. 艁膮czna kwota d艂ugu publicznego na koniec roku 2017 wyniesie 15 628 000 z艂. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego powi膮zany z projektem bud偶etu powiatu dotyczy艂 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2016-2026. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacje o 艂膮cznej wysoko艣ci 27 042,95 z艂. Dotacja w wysoko艣ci 11 802 z艂 przeznaczona jest na wynagrodzenia pracownik贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej, a dotacja w wysoko艣ci 15 240,95 z艂 przeznaczona jest na funkcjonowanie Punktu Nieodp艂atnej Pomocy Prawnej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych. Gmina Przelewice zamierza zaliczy膰 do kategorii dr贸g gminnych cz臋艣膰 drogi wewn臋trznej przebiegaj膮cej przez Wo艂dowo. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego. W uchwale nr 82/2016 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 8 listopada 3016 r. zmienia si臋 sk艂ad komisji. Ekspertem z listy ekspert贸w Ministerstwa Edukacji Narodowej b臋dzie Krzysztof Borys. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-11-28 12:37:41
Data ostatniej modyfikacji : 2016-11-28 12:37:41
Liczba wy艣wietle艅 : 1058licznik odwiedzin: 12462624