logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 45/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 45/2016
z dnia 9 listopada 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmiany w planie wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Zmiana polega na przeniesieniu kwoty 1 414 z艂
z paragrafu 2410 do paragrafu 6060, a jej konieczno艣膰 wynika z przeprowadzonej naprawy i modernizacji systemu monitoruj膮cego. Spowodowa艂o to wzrost warto艣ci pocz膮tkowej tego 艣rodka trwa艂ego. 艢rodki finansowe na modernizacj臋 systemu zosta艂y przekazane jednostce przez Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie WARTA S.A. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dokonanie zmiany planu finansowego Powiatowego Urz臋du Pracy. Wnioskuje si臋 o wprowadzenie do bud偶etu kwoty 40 200 z艂, kt贸ra zosta艂a przyznana jednostce w ramach Funduszu Pracy na finansowanie koszt贸w nagr贸d specjalnych i sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne pracownik贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Uchwa艂膮 wprowadza si臋 do bud偶etu kwot臋 40 200 z艂 zgodnie z przyj臋tym wnioskiem Powiatowego Urz臋du Pracy. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie upowa偶nienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w sprawach maj膮tkowych powiatu. Upowa偶nienie obejmuje zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu os贸b niepe艂nosprawnych na potrzeby mieszka艅c贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie na podstawie umowy o dofinansowaniu, zawartej z Pa艅stwowym Funduszem Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2017 r. Uchwalenie wysoko艣ci op艂at jest obowi膮zkowe na ka偶dy rok. Maksymalne stawki s膮 ustalane przez ministra w艂a艣ciwego do spraw finans贸w publicznych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego. Komisj臋 powo艂uje si臋 do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego 艁ukasza Fornalczyka, nauczyciela Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Mi艂osz 艁uszczyk poinformowa艂 Zarz膮d o spotkaniu z inspektorem nadzoru budowlanego i wykonawc膮 inwestycji przebudowy mostu na rzece P艂onia. Wykonawca domaga si臋 uwzgl臋dnienia zwi臋kszonego zakresu rob贸t i zwi臋kszenia wynagrodzenia. Powiat b臋d膮c inwestorem nie wyrazi艂 zgody na zwi臋kszenie zakresu rob贸t, a dodatkowe prace wykonawcy nie by艂y zg艂aszane inspektorowi nadzoru. Stanowisko inspektora nadzoru jednoznacznie potwierdza stanowisko inwestora, 偶e wykonawcy nie przys艂uguje zwi臋kszone wynagrodzenie. Zwi臋kszenie zakresu rob贸t nast膮pi艂o bez zachowania obowi膮zuj膮cych procedur. Wykonawca mo偶e dochodzi膰 swoich roszcze艅 przed s膮dem.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-11-28 12:37:16
Data ostatniej modyfikacji : 2016-11-28 12:37:16
Liczba wy艣wietle艅 : 919licznik odwiedzin: 12481484