logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 42/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 42/2016
z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dokonanie przesuni臋cia 艣rodk贸w finansowych na wynagrodzenia ekspert贸w komisji egzaminacyjnych. 艢rodki w wysoko艣ci 800 z艂 zostan膮 przesuni臋te z paragrafu 4210 do paragrafu 4170 w rozdziale 80195 i b臋d膮 przeznaczone na wynagrodzenie dla eksperta w post臋powaniu egzaminacyjnym nauczyciela Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Zmiany wynikaj膮 ze zwi臋kszenia i zmniejszenia dotacji przyznawanych powiatowi. Powiat otrzyma艂 dotacj臋 w wysoko艣ci 621 843,78 z艂
na finansowanie inwestycji przebudowy drogi powiatowej w miejscowo艣ci 呕uk贸w, dotacj臋 w wysoko艣ci 19 000 z艂 na zadania z zakresu geodezji i kartografii, dotacj臋
w wysoko艣ci 26 467 z艂 z przeznaczeniem dla Komendy powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej i dotacj臋 w wysoko艣ci 1 290 z艂 na finansowanie kwalifikacji wojskowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Zmiany wynikaj膮 z przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
W dalszej cz臋艣ci Zarz膮d obradowa艂 w sk艂adzie czteroosobowym. Wiktor To艂oczko uda艂 si臋 na spotkanie s艂u偶bowe, kt贸re wymaga艂o jego obecno艣ci.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia oraz powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej
w powiecie pyrzyckim w 2017 roku. W sk艂ad komisji wchodz膮 pracownicy Starostwa, przedstawiciel Zarz膮du oraz przedstawiciel organizacji pozarz膮dowych. Termin sk艂adania ofert up艂ywa w dniu 21 listopada 2016 r. Komisja konkursowa przedstawi Zarz膮dowi ocen臋 ofert ze wskazaniem najkorzystniejszej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Piotr Kowalski poinformowa艂 Zarz膮d o mo偶liwo艣ciach przygotowania wniosk贸w na dofinansowanie inwestycji termomodernizacji i adaptacji pomieszcze艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zlecenie wykonania takich wniosk贸w.
Ad. 5.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o staraniach dyrektor Szpitala Powiatowego maj膮cych na celu zakup nowej g艂owicy kardiologicznej do aparatu USG. Brak sprawnej g艂owicy mo偶e doprowadzi膰 do niewykonania kontraktu z NFZ. Koszt g艂owicy to 35 tys. z艂. W trakcie dyskusji Mi艂osz 艁uszczyk zaproponowa艂, aby zaprosi膰 na posiedzenie Zarz膮du dyrektor Szpitala Powiatowego, kt贸ra powinna wyja艣ni膰 jakie s膮 potrzeby i konieczne wydatki Szpitala Powiatowego mog膮 si臋 pojawi膰
w najbli偶szym okresie.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-11-28 12:36:06
Data ostatniej modyfikacji : 2016-11-28 12:36:06
Liczba wy艣wietle艅 : 945licznik odwiedzin: 12476532