logo
logo
Nieruchomo艣ci » Komunikaty
Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 23 listopada 2016 r.

o zako艅czeniu post臋powania w sprawie ustalenia odszkodowania

Nasz znak: GGN.683.2.3.2016.WO Pyrzyce, dnia 23 listopada 2016 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

O ZAKO艃CZENIU POST臉POWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMO艢膯 O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM PO艁O呕ON膭 PRZY ULICY STAROMIEJSKIEJ W PYRZYCACH

Starosta Pyrzycki

Na podstawie art. 10 搂 1 w zwi膮zku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 12 ust.聽4a ustawy z dnia 10聽kwietnia 2003 r. o szczeg贸lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr贸g publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2031)

zawiadamia, 偶e
zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomo艣膰 o nieuregulowanym stanie prawnym, kt贸ra z mocy prawa sta艂a si臋 w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego, oznaczon膮 jako dzia艂ka nr 78/2 o pow. 0,0105 ha po艂o偶on膮 w聽obr臋bie Pyrzyce聽10, obj臋t膮 decyzj膮 Starosty Pyrzyckiego nr 2/2016 z dnia 28聽lipca 2016 r. o聽zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej pod nazw膮 - "Przebudowa i聽rozbudowa ulicy Staromiejskiej w Pyrzycach".
Zgodnie z art. 10 搂 1 Kodeksu post臋powania administracyjnego informuj臋, 偶e przed wydaniem decyzji strony mog膮 sk艂ada膰 dodatkowe wyja艣nienia i wnioski oraz zapozna膰 si臋 z聽materia艂em dowodowym zebranym w sprawie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia. Dokumentacja dost臋pna jest w siedzibie Wydzia艂u Geodezji i聽Gospodarki Nieruchomo艣ciami Starostwa Powiatowego w Pyrzycach przy ul. Bartosza G艂owackiego 22, pok贸j nr 11, w godzinach pracy urz臋du. Przegl膮danie akt sprawy nale偶y wcze艣niej uzgodni膰 z聽osob膮 prowadz膮c膮 post臋powanie. Stawiennictwo nieobowi膮zkowe.
Stosownie do przepisu art. 49 Kodeksu post臋powania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uwa偶a si臋 za dokonane po up艂ywie 14 dni od dnia publicznego og艂oszenia.


Autor : Wanda Obrze偶giewicz
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-11-24 07:03:39
Data ostatniej modyfikacji : 2016-11-24 07:04:24
Liczba wy艣wietle艅 : 1123

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  24.11.2016 06:03poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12481595