logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 39/2016 z dnia 5 pa藕dziernika 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 39/2016
z dnia 5 pa藕dziernika 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania likwidatora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. Na stanowisko likwidatora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach powo艂uje si臋 Drabczyka. Do zada艅 likwidatora b臋dzie nale偶a艂o sporz膮dzenie szczeg贸艂owego harmonogramu likwidacji, zawiadomienie kontrahent贸w ZDP o otwarciu likwidacji, zawiadomienie bank贸w obs艂uguj膮cych ZDP o otwarciu likwidacji, sporz膮dzenie inwentaryzacji maj膮tku ZDP, sporz膮dzenie bilansu otwarcia i zamkni臋cia likwidacji, sporz膮dzenie planu finansowego likwidacji, zako艅czenie spraw prowadzonych przez ZDP, kt贸re mog膮 by膰 zako艅czone, zarchiwizowanie dokumentacji ZDP, sporz膮dzenie sprawozdania z przebiegu procesu likwidacji, wykre艣lenie ZDP z w艂a艣ciwych rejestr贸w, dokonanie czynno艣ci prawnych wynikaj膮cych z kodeksu pracy wobec pracownik贸w ZDP, mi臋dzy innymi przekazanie akt osobowych do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz uregulowanie stosunk贸w pracy, przekazanie likwidowanego maj膮tku do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, zwr贸cenie u偶ywanych piecz臋ci po zako艅czeniu likwidacji. Zako艅czenie wszelkich czynno艣ci likwidacyjnych powinno nast膮pi膰 do dnia 31 grudnia 2016 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Mi艂osz 艁uszczyk zaproponowa艂, aby zorganizowa膰 spotkanie Zarz膮du z za艂og膮 likwidowanej jednostki. Starosta zapewni艂, 偶e takie spotkanie w nied艂ugim czasie si臋 odb臋dzie. Wcze艣niej Starosta sam uczestniczy艂 w spotkaniu z pracownikami Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie nagr贸d z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Powiatowi Pyrzyckiemu. Na podstawie wniosk贸w dyrektor贸w proponuje si臋 przyznanie nagr贸d w wysoko艣ci 1 400 z艂 netto nast臋puj膮cym nauczycielom: El偶biecie Kulik i Agnieszce W贸jcickiej z Zespo艂u Szk贸艂 nr 1, Ewie Cywi艅skiej, Jolancie Kocanowskiej-Hajdu艂a
i Ilonie Puzerewskiej z Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU, Robertowi Padusi艅skiemu
i Aleksandrze Obarzanek ze Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego oraz Ludwice Durkin z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zarz膮d zaakceptowa艂 taki przydzia艂 nagr贸d.
Nast臋pnie Wioleta Balcerzyk dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu
i Turystyki przedstawi艂a propozycje nagr贸d dla dyrektor贸w i poda艂a uzasadnienie tych propozycji. Nagrody mia艂y wysoko艣膰 1 000 z艂 netto, jedynie dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 zaproponowa艂a 1 800 z艂.
Zarz膮d ma pewne zastrze偶enia wzgl臋dem niekt贸rych, z ostatnio podj臋tych przez dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU decyzji w zakresie organizacji plac贸wki
i zdecydowa艂 o obni偶eniu wysoko艣ci nagrody do 900 z艂. W trakcie dyskusji ustalono, 偶e odb臋dzie si臋 spotkanie z dyrektorem w celu wyja艣nienia powsta艂ych w膮tpliwo艣ci.
Nast臋pnie om贸wiono propozycj臋 nagrody dla dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Zarz膮d zdecydowa艂, aby w tym roku nie przyzna膰 nagrody z powodu negatywnej oceny wobec niekt贸rych decyzji dyrektor w zakresie finans贸w.
Zarz膮d zdecydowa艂 o podwy偶szeniu nagrody dla dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do 1 500 z艂 oraz dla dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego do 1 200 z艂.
Dla wyr贸偶niaj膮cych si臋 pracownik贸w administracji i obs艂ugi wskazanych przez dyrektor贸w proponuje si臋 nagrody rzeczowe. Zarz膮d popar艂 t臋 propozycj臋
i zatwierdzi艂 wcze艣niejsze ustalenia w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Mi艂osz 艁uszczyk poinformowa艂 Zarz膮d o aktualnych cenach rynkowych prac zwi膮zanych z ociepleniem budynku Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Mariusz Majak

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-10-20 07:18:19
Data ostatniej modyfikacji : 2016-10-20 07:18:19
Liczba wy艣wietle艅 : 999licznik odwiedzin: 12483020