logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXVIII/157/2001

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2001

Uchwa艂a Nr XXVIII/157/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 wrze艣nia 2001 r.w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2001


Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578, zmiany: z 1999 r. Nr 155 poz. 1014; z 2000 r. Dz. U. Nr 12 poz. 136; Nr 26 poz. 306; Nr 48 poz. 552; Nr 62 poz. 718; Nr 88 poz. 985; Nr 91 poz. 1009; Nr 95 poz. 1041; z 2001 r. Dz. U. Nr 45 poz. 497) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. 2000 r. Dz. U. Nr 100 poz. 1086; Nr 120 poz. 1268) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1


Zatwierdza si臋 zmieniony plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2001 zgodnie z za艂膮cznikiem.


搂 2

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Staro艣cie.

搂 3

Traci moc uchwa艂a Nr XXIV/134/2001 z dnia 28 lutego 2001 r.

搂 4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

PRZEWODNICZ膭CY RADY


JERZY GOCLIK


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 12:10:15
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 12:10:15
Liczba wy艣wietle艅 : 2644licznik odwiedzin: 11426796