logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 37/2016 z dnia 20 wrze艣nia 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 37/2016
z dnia 20 wrze艣nia 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wprowadzenie zmian w planie wydatk贸w Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie wydatk贸w o kwot臋 400 tys. z艂 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownik贸w
i kwot臋 65 tys. z艂 na zakup energii. Wprowadzenie jednorazowo takich zmian nie jest mo偶liwe bez zachwiania bud偶etu dlatego Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zaproponowa艂, aby zabezpieczy膰 艣rodki na funkcjonowanie jednostki przez dwa miesi膮ce - wrzesie艅 i pa藕dziernik, a po tym terminie dokona膰 kolejnej zmiany
w bud偶ecie i zabezpieczy膰 艣rodki dla O艣rodka na kolejne dwa miesi膮ce.
W pierwszym etapie zostanie przekazana kwota 269 600 z艂 uzyskana z przesuni臋膰 艣rodk贸w w rozdzia艂ach: O艣wiata i wychowanie, Turystyka oraz Kultura fizyczna
i 艣rodk贸w z tytu艂u potencjalnych sp艂at wynikaj膮cych z por臋czenia kredytu Szpitala Powiatowego. Dokonanie kolejnej zmiany nast膮pi po przeprowadzeniu analizy gospodarki finansowej w O艣rodku i okre艣leniu koniecznych wydatk贸w. W trakcie dyskusji zwr贸cono uwag臋 na konieczno艣膰 wzmocnienia kontroli gospodarki finansowej O艣rodka i innych jednostek, aby przypadki powstawania niedobor贸w finansowych ograniczy膰 do minimum. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wprowadzenie proponowanych przez Skarbnika zmian w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 zmian maj膮cych na celu wygospodarowanie dodatkowych 艣rodk贸w dla Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki. Poprzednio w sk艂ad komisji wchodzi艂 Janusz Budynek, kt贸ry nie jest ju偶 cz艂onkiem Zarz膮du i nie wyra偶a zgody na dalsze reprezentowanie Zarz膮du. Proponuje si臋, aby w jego miejsce wszed艂 Mi艂osz 艁uszczyk. Mi艂osz 艁uszczyk wyrazi艂 zgod臋. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o podj臋cie dzia艂a艅 w celu uzyskania odszkodowania za nieruchomo艣ci przej臋te pod drog臋 wojew贸dzk膮. Nieruchomo艣ci stanowi膮 dzia艂ki nr 476/4 i 489/2 w obr臋bie Warnice. Poprzednio Zarz膮d rozpatruj膮c wniosek w tej sprawie popar艂 stanowisko Starosty o odst膮pieniu od odszkodowania. Jednak sytuacja prawna wskazuje, 偶e pomimo zapisu w ewidencji grunt贸w
i budynk贸w o w艂asno艣ci tych nieruchomo艣ci jako w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa, faktycznym w艂a艣cicielem jest Powiat Pyrzycki. Nie zosta艂a tylko wydana decyzja wojewody potwierdzaj膮ca nabycie prawa w艂asno艣ci przez Powiat Pyrzycki.
W zwi膮zku z tym organem w艂a艣ciwym do podj臋cia rozstrzygni臋cia w tej sprawie jest Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego. Proponuje si臋 zawiadomi膰 Wojewod臋 Zachodniopomorskiego o nie uregulowanym stanie prawnym dzia艂ek nr 476/4 i 489/2 oraz z艂o偶y膰 w Urz臋dzie Wojew贸dzkim dokumenty w sprawie komunalizacji. Zgodnie
z wycen膮 rzeczoznawcy Powiatowi przys艂uguje odszkodowanie w wysoko艣ci 58 720 z艂. Zarz膮d zdecydowa艂, aby nie zrzeka膰 si臋 odszkodowania i podj膮膰 dzia艂ania w celu skomunalizowania tych dzia艂ek. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-10-20 07:17:25
Data ostatniej modyfikacji : 2016-10-20 07:17:25
Liczba wy艣wietle艅 : 956licznik odwiedzin: 12462901