logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 34/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 34/2016
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2016 roku oraz informacj臋 o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsi臋wzi臋膰 za I p贸艂rocze 2016 roku. Plan dochod贸w zosta艂 wykonany w 54 %, a plan wydatk贸w w 49,29 %. Spe艂nione zosta艂y wska藕niki sp艂aty zobowi膮za艅 okre艣lonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu na rok 2016. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e do bud偶etu wprowadza si臋 dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci 41 292 z艂 z przeznaczeniem na finansowanie rodzin zast臋pczych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2017 rok. Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂a zawiera wzory formularzy, na kt贸rych nale偶y przygotowa膰 materia艂y planistyczne i terminy sk艂adania tych materia艂贸w. Proponuje si臋 aby przyj膮膰 wska藕nik wzrostu wynagrodze艅 w wysoko艣ci 0 %, wska藕nik wzrostu bie偶膮cych wydatk贸w (opr贸cz maj膮tkowych) pozap艂acowych (koszt贸w) w wysoko艣ci
0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego oraz wska藕nik wzrostu wydatk贸w maj膮tkowych w wysoko艣ci 0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego ze 艣rodk贸w w艂asnych powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych. Do kategorii dr贸g gminnych zostan膮 zaliczone dzia艂ki nr: 18/3, 139/1, 6/24, 6/32 w obr臋bie nr 3 miasta Lipiany, w celu poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej ul. Bema w Lipianach. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji zadania "Przebudowa drogi Powiatowej nr 1578Z Ukiernica-P艂o艅sko na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 呕uk贸w. Udziela si臋 Andrzejowi Drabczykowi pe艂nomocnictwa do dokonywania wszelkich czynno艣ci prawnych zwi膮zanych
z realizacj膮 tego zadania. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wyniku konsultacji projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017. Projekt programu by艂 udost臋pniony na stronie internetowej oraz na tablicy og艂osze艅 Starostwa. Opinie i uwagi mo偶na by艂o sk艂ada膰 na pi艣mie w sekretariacie Starostwa lub przesy艂a膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej. Powiatowa Rada Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach uchwa艂膮 nr 7/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. wyrazi艂a pozytywn膮 opini臋 o projekcie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017. W wyznaczonym terminie nie wp艂yn臋艂y inne opinie i uwagi do projektu uchwa艂y. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w takiej formie, w jakiej by艂 przekazany do konsultacji, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane na najbli偶sz膮 sesj臋 Rady Powiatu Pyrzyckiego - sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Pyrzycach i sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach za rok 2015/2016. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.............................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-09-20 11:01:16
Data ostatniej modyfikacji : 2016-10-13 10:36:38
Liczba wy艣wietle艅 : 1026

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  20.09.2016 10:01poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12476646