logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXVI/155/01

w sprawie powo艂ania komisji statutowej

Uchwa艂a Nr XXVI/155/01
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 czerwca 2001

w sprawie powo艂ania komisji statutowej

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014, z 2000 r.: Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041; z 2001 r.: Nr 45, poz. 497) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Powo艂uje si臋 Komisj臋 Statutow膮 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sk艂adzie:

Grzesiak Ryszard
Jakie艂a Andrzej
P艂aza Zygmunt
Utnik Jan
搂 2.

Zadaniem komisji jest dostosowanie Statutu Powiatu Pyrzyckiego do wymaga艅 okre艣lonych w przepisach.

搂 3.

Komisja zako艅czy swoj膮 prac臋 z chwil膮 przyj臋cia przez Rad臋 Powiatu zmian do Statutu Powiatu Pyrzyckiego.


搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 12:09:23
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 12:09:23
Liczba wy艣wietle艅 : 2613licznik odwiedzin: 11432062