logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXVI/154/2001

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2001


Uchwa艂a Nr XXVI/154/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 czerwca 2001r.


w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2001

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. Nr 91,poz. 578, Nr 155,poz. 1014, z 2000r.: Nr 12,poz. 136, Nr 26,poz. 306, Nr 48,poz. 552, Nr 62,poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,poz. 1009, Nr 95,poz. 1041, z 2001r.: Nr 45,poz. 497) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1

Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2001 o kwot臋 60.204 z艂
z tego:
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 60.204 z艂
w tym:
Dz. 600 TRANSPORT I 艁膭CZNO艢膯 o kwot臋 21.194 z艂
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwot臋 21.194 z艂

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwot臋 6.810 z艂
Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe o kwot臋 6.810 z艂

Dz. 853 OPIEKA SPO艁ECZNA o kwot臋 26.700 z艂
Rozdz. 85301 Plac贸wki opieku艅czo-wychowawcze o kwot臋 26.700 z艂

Dz. 854 EDUKACUJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 5.500 z艂
Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne
poradnie specjalistyczne o kwot臋 5.500 z艂

搂 2

Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2001 o kwot臋 60.204 z艂
z tego:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 60.204 z艂
w tym:
Dz. 600 TRANSORT I 艁膭CZNO艢膯 o kwot臋 21.194 z艂
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwot臋 21.194 z艂

Dz. 754 BEZPIECZE艃STWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO呕AROWA o kwot臋 200 z艂
Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji o kwot臋 200 z艂

Dz. 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 6.610 z艂
Rozdz. 80195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 6.610 z艂

Dz. 853 OPIEKA SPO艁ECZNA o kwot臋 26.700 z艂
Rozdz. 85301 Plac贸wki opieku艅czo-wychowawcze o kwot臋 26.700 z艂

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 5.500 z艂
Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne
poradnie specjalistyczne o kwot臋 5.500 z艂

搂 3

Bud偶et powiatu na rok 2001 po zmianach wynosi:

Dochody og贸艂em 21.276.879 z艂
w tym:
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 14.459.579 z艂
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 6.814.500 z艂
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 na podstawie porozumie艅
z organami administracji rz膮dowej 2.800 z艂

Wydatki og贸艂em 20.941.879 z艂
w tym:
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 14.124.579 z艂
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 6.814.500 z艂
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 na podstawie porozumie艅
z organami administracji rz膮dowej 2.800 z艂
Rozchody zwi膮zane z obs艂ug膮 d艂ugu publicznego 335.000 z艂

搂 4

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 5

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIKAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 12:08:49
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 12:08:49
Liczba wy艣wietle艅 : 2728licznik odwiedzin: 11432073