logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXVI/153/2001

w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyrzycach prowadzenia zadania powiatowej biblioteki publicznej,


Uchwa艂a Nr XXVI/153/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 czerwca 2001 r.

w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyrzycach prowadzenia zadania powiatowej biblioteki publicznej,

Na podstawie art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi膮zku z art. 19 ust. 1 i art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Powierza si臋 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyrzycach prowadzenie zadania powiatowej biblioteki publicznej obejmuj膮cej swym dzia艂aniem Powiat Pyrzycki.

搂 2.

Zakres powierzonego zadania oraz wysoko艣膰 艣rodk贸w finansowych niezb臋dnych do jego realizacji okre艣li porozumienie Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i Zarz膮du Miejskiego w Pyrzycach.

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 12:08:20
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 12:08:20
Liczba wy艣wietle艅 : 2613licznik odwiedzin: 11432088