logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXVI/152/2001

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach


Uchwa艂a Nr XXVI/152/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 czerwca 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak艂adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, zmiana z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 601, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 115, z 1999 r. Nr 28, poz. 256, Nr 84, 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Zatwierdza si臋 zmian臋 Statutu Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach, uchwalon膮 przez Rad臋 Spo艂eczn膮 Zak艂adu dnia 6 czerwca 2001 r. polegaj膮c膮 na wykre艣lenie z 搂 2 pkt. 4 ppkt. a wyrazu „obserwacyjno - zaka藕ny”.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIKAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 12:07:47
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 12:07:47
Liczba wy艣wietle艅 : 2701licznik odwiedzin: 11426844